Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Navigácia

Navigácia

Používanie GPS

Zariadenie Suunto Ambit2 R používa na určenie vašej aktuálnej polohy systém GPS (Global Positioning System). Systém GPS tvorí sústava satelitov obiehajúcich Zem vo výške 20 000 km rýchlosťou 4 km/s.

Vstavaný prijímač GPS v zariadení Suunto Ambit2 R je optimalizovaný na používanie na zápästí a prijíma údaje vo veľmi širokom uhle.

Získanie signálu GPS

Zariadenie Suunto Ambit2 R automaticky aktivuje GPS, keď vyberiete športový režim s funkciou GPS, určíte svoju polohu alebo spustíte navigáciu.

GPS signal strength Ambit2

POZNÁMKA:

Keď aktivujete GPS po prvý raz alebo ste ho nepoužívali dlhý čas, môže vyhľadanie GPS pozície trvať dlhšie. Nasledujúce spustenie GPS bude rýchlejšie.

TIP:

Ak chcete minimalizovať čas spúšťania GPS, držte hodinky nehybne, s GPS anténou smerujúcou hore. Mali by ste byť v otvorenom priestore, kde má zariadenie nerušený výhľad na oblohu.

Riešenie problémov: Žiadny signál GPS

 • Pre získanie optimálneho signálu držte hodinky s anténou GPS smerujúcou hore. Najlepší signál získate v otvorenom priestore s nerušeným výhľadom na oblohu.
 • GPS prijímač zvyčajne pracuje dobre aj v stanoch a iných ľahkých prístreškoch. Objekty, budovy, hustá vegetácia alebo zamračené počasie však môžu znižovať kvalitu príjmu signálu GPS.
 • Signál GPS neprejde pevnými konštrukciami ani vodou. To znamená, že by ste nemali skúšať aktivovať GPS napríklad v budovách, jaskyniach alebo pod vodou.

GPS siete a formáty polohy

Siete sú čiary na mape, ktoré definujú súradnicový systém použitý na mape.

Formát polohy je spôsob, akým je poloha GPS prijímača zobrazená v hodinkách. Všetky formáty sa vzťahujú k rovnakému miestu, sú iba vyjadrené inými spôsobmi. Formát polohy môžete zmeniť v nastaveniach hodiniek v časti General (Všeobecné) / Format (Formát) / Position format (Formát polohy).

Formát môžete vybrať spomedzi nasledujúcich sietí:

 • zemepisná šírka/dĺžka je najbežnejšie používaná sieť a má tri rôzne formáty:
  • WGS84 Hd,d°
  • WGS84 Hd°m,m'
  • WGS84 Hd°m's,s
 • UTM (Universal Transverse Mercator) poskytuje dvojrozmernú prezentáciu horizontálnej polohy.
 • MGRS (Military Grid Reference System) je rozšírenie UTM a obsahuje označovač zóny siete, indikátor pre 100 000 metrov štvorcových a číselné označenie polohy.

Zariadenie Suunto Ambit2 R podporuje aj miestne siete:

 • Britské (BNG)
 • Fínske (ETRS-TM35FIN)
 • Fínske (KKJ)
 • Írske (IG)
 • Švédske (RT90)
 • Švajčiarske (CH1903)
 • UTM NAD27 Aljaška
 • UTM NAD27 Kužeľ
 • UTM NAD83
 • Nový Zéland (NZTM2000)
POZNÁMKA:

Niektoré siete nie je možné používať v oblastiach na sever od 84° sev. šírky a na juh od 80° južnej šírky, alebo mimo krajiny, pre ktoré sú určené.

Presnosť GPS a úspora energie

Pri prispôsobovaní športových režimov môžete definovať interval zisťovania GPS v nastaveniach presnosti GPS na webe Movescount. S kratší intervalom sa zvyšuje presnosť počas cvičenia.

Predĺžením intervalu a znížením presnosti môžete predĺžiť výdrž batérie.

Možnosti presnosti GPS sú:

 • Best (Najlepšia): ~ 1-sekundový interval zisťovania, najvyššia spotreba energie
 • Good (Dobrá): ~ 5-sekundový interval zisťovania, stredná spotreba energie
 • OK: ~ 60-sekundový interval zisťovania, najnižšia spotreba energie
 • Off (Vypnuté): žiadne zisťovanie GPS