Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 R Gabay ng Gumagamit - 2.0

Paggamit sa mga sport mode

Paggamit sa mga sport mode

Gamitin ang mga sport mode para i-record ang mga log ng ehersisyo at tingnan ang iba't ibang impormasyon habang ikaw ay nag-eehersisyo.

Maaari mong mapuntahan ang mga sport mode sa pamamagitan ng pagpindot sa Start Stop sa Time na mode.

using exercise modes AMBIT2 R