Find a dealer/service center

Suunto Spartan Sport Používateľská príručka - 1.11

Motív displeja

Motív displeja

Ak chcete zvýšiť čitateľnosť displeja hodiniek počas tréningu alebo navigovania, môžete si vybrať medzi svetlým a tmavým motívom.

Pri svetlom motíve je pozadie displeja svetlé a čísla sú tmavé.

Pri tmavom motíve je kontrast opačný, teda pozadie je tmavé a čísla sú svetlé.

Motív je globálne nastavenie, ktoré možno v hodinkách zmeniť v ľubovoľnej možnosti športového režimu alebo v nastaveniach navigovania.

Zmena motívu displeja v možnostiach športového režimu:

  1. Prejdite na ľubovoľný športový režim a potiahnutím nadol alebo stlačením dolného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
  2. Prejdite na položku Theme (Motív) a stlačte stredné tlačidlo.
  3. Potiahnutím nahor alebo nadol alebo stlačením horného a dolného tlačidla prepnite medzi možnosťami Light a Dark a výber potvrďte stredným tlačidlom.
  4. Prechodom späť zatvorte možnosti športového režimu a spustite (alebo zatvorte) športový režim.

Zmena motívu displeja v nastaveniach navigácie:

  1. Potiahnutím nadol alebo stlačením horného tlačidla otvorte spúšťač.
  2. Prejdite na položku Navigation (Navigácia) a klepnite na ikonu alebo stlačte stredné tlačidlo.
  3. Prejdite na nastavenie motívu podľa popisu vyššie a zmeňte podľa potreby. Z nastavení navigovania odídete stlačením stredného tlačidla.
  4. Z nastavení navigovania odídete stlačením stredného tlačidla.