Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 1.10

Trasy

Pomocou hodiniek Suunto Spartan Trainer Wrist HR sa môžete nechať navigovať po trasách. Naplánujte si trasu v aplikácii Suunto Movescount a pomocou synchronizácie ju preneste do hodiniek.

Navigovanie po trase:

 1. Stlačením pravého horného tlačidla otvorte spúšťač.
 2. Prejdite na položku ** (Navigácia)** a stlačte stredné tlačidlo.

  Ikona navigácie hodiniek Trainer

 3. Prejdite na položku Routes (Trasy) a stlačením stredného tlačidla otvorte svoj zoznam trás.

  Zoznam trás hodiniek Trainer

 4. Prejdite na trasu, po ktorej chcete navigovať, a stlačte stredné tlačidlo.

 5. Stlačením pravého horného tlačidla spustite navigáciu.
 6. Keď kedykoľvek znovu stlačíte pravé horné tlačidlo, navigácia sa zastaví.

  Prehľad trasy hodiniek Trainer

V podrobnom zobrazení možno stlačením stredného tlačidla zväčšiť alebo zmenšiť zobrazenie. Pravým horným a pravým dolným tlačidlom môžete upraviť úroveň zväčšenia.

Zväčšenie trasy hodiniek Trainer

Keď ste na displeji navigácie, stlačením dolného tlačidla môžete otvoriť zoznam skratiek. Pomocou skratiek získate rýchly prístup k navigačným akciám, ako sú napríklad uloženie aktuálnej polohy alebo výber trasy na navigovanie.

Všetky športové režimy s GPS majú aj možnosť výberu trasy. Pozri Navigovanie počas cvičenia.

Navigovanie podľa nadmorskej výšky

Ak sa navigujete po trase, ktorá obsahuje informácie o nadmorskej výške, môžete navigovať aj na základe stúpania a klesania pomocou displeja profilu nadmorskej výšky. Keď sa nachádzate na hlavnom navigačnom displeji (kde sa zobrazuje vaša trasa), stlačením stredného tlačidla prepnite na displej profilu nadmorskej výšky.

Na displeji profilu nadmorskej výšky sa zobrazujú tieto informácie:

 • hore: vaša aktuálna nadmorská výška
 • v strede: výškový profil zobrazujúci vašu aktuálnu pozíciu
 • dole: zostávajúce stúpanie alebo klesanie (stlačením ľavého horného tlačidla zmeníte zobrazenie)

Navigovanie podľa nadmorskej výšky hodiniek Trainer

Ak sa počas navigovania podľa nadmorskej výšky príliš vzdialite od trasy, hodinky na displeji profilu nadmorskej výšky zobrazia hlásenie Off route (Mimo trasy). Ak sa zobrazí toto hlásenie, prejdite na displej navigovania po trase a vráťte sa na trasu, potom sa vráťte na navigovanie podľa nadmorskej výšky.