Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používatelská prírucka - 1.12

Intervalový tréning

Intervalový tréning

Intervalové cvicenia sú bežnou formou tréningov, ktoré pozostávajú z opakujúcich sa zostáv cvikov s vysokou a nízkou intenzitou. S hodinkami Suunto Spartan Trainer Wrist HR môžete definovat vlastný intervalový tréning pre každý športový režim priamo v hodinkách.

Pri definovaní intervalov môžete nastavit štyri položky:

 • Intervaly: prepínac, ktorým sa aktivuje intervalový tréning. Ked zapnete tento prepínac, do športového režimu sa pridá displej intervalového tréningu.
 • Opakovania: pocet zostáv interval + zotavenie, ktorý chcete urobit.
 • Interval: dlžka intervalu s vysokou intenzitou, založená na vzdialenosti alebo trvaní.
 • Zotavenie: dlžka obdobia odpocinku medzi intervalmi, založená na vzdialenosti alebo trvaní.

Majte na pamäti, že ak na definovanie intervalov použijete vzdialenost, musíte byt v športovom režime, ktorý meria vzdialenost. Meranie môže byt založené na GPS alebo zariadení POD na nohu ci bicykel.

POZNÁMKA:

Ak používate intervaly, nemôžete aktivovat navigáciu.

Tréning s intervalmi:

 1. V spúštaci vyberte príslušný šport.
 2. Pred spustením zaznamenávania stlacením pravého dolného tlacidla otvorte možnosti športového režimu.
 3. Prejdite na položku Intervals (Intervaly) a stlacte stredné tlacidlo.
 4. Zapnite intervalový tréning a upravte nastavenia popísané vyššie.

  Nastavenia intervalového tréningu na hodinkách Trainer

 5. Prejdite nahor na položku Back (Spät) a výber potvrdte stredným tlacidlom.

 6. Stlacte pravé horné tlacidlo, kým neprejdete spät na zaciatok zobrazenia, a zacnite s tréningom ako zvycajne.
 7. Stlacením lavého dolného tlacidla zmeníte zobrazenie na displej intervalov. Ked ste pripravení zacat intervalový tréning, stlacte pravé horné tlacidlo.

  Zaciatok intervalového tréningu na hodinkách Trainer

 8. Ak chcete zastavit intervalový tréning ešte pred dokoncením všetkých opakovaní, podržaním stlaceného stredného tlacidla otvorte možnosti športového režimu a vypnite položku Intervals (Intervaly).

POZNÁMKA:

Ked ste v zobrazení intervalov, tlacidlá fungujú ako normálne, napríklad stlacením pravého horného tlacidla sa pozastaví zaznamenávanie cvicenia, nie iba intervalový tréning.

Po zastavení zaznamenávania cvicenia sa intervalový tréning automaticky vypne pre daný športový režim. Ostatné nastavenia sa však zachovajú, takže môžete lahko zacat rovnaké cvicenie pri dalšom použití športového režimu.