Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používatelská prírucka - 1.12

Výškomer

Výškomer

Suunto Spartan Trainer Wrist HR používa GPS na meranie nadmorskej výšky. Za optimálnych podmienok signálu by hodnota nadmorskej výšky GPS vdaka eliminácii potenciálnych chýb typických vo výpoctoch polohy GPS mala pomerne presne odzrkadlovat vašu skutocnú nadmorskú výšku.

Na získanie presnejšej hodnoty nadmorskej výšky GPS porovnatelnej s hodnotou barometricky meranej nadmorskej výšky potrebujete na úpravu nadmorskej výšky GPS dalšie zdroje údajov, napr. gyroskop alebo Dopplerov radar.

Zariadenie Suunto Spartan Trainer Wrist HR meria nadmorskú výšku výlucne na základe GPS a ak GPS nie je nastavené na maximálnu presnost, každé filtrovanie spôsobuje chybu a môže mat za následok potenciálne nepresné hodnoty nadmorskej výšky.

Ak potrebujete spolahlivé hodnoty skutocnej nadmorskej výšky, zaistite, aby presnost vášho GPS bola pocas zaznamenávania nastavená na možnost Best (Najlepšia).

No aj s najlepšou presnostou nadmorskú výšku GPS nemožno považovat za absolútnu polohu. Je to odhad vašej skutocnej nadmorskej výšky a presnost tohto odhadu výrazne závisí od okolitých podmienok.