Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používatelská prírucka - 1.12

Ikony

Zariadenie Suunto Spartan Trainer Wrist HR používa tieto ikony:

ikona nadmorskej výškynadmorská výška
ikona rozdielu nadmorskej výškyrozdiel nadmorskej výšky
ikona stúpaniastúpanie
ikona času stúpaniačas stúpania
ikona zámkuzámok tlačidiel
ikona kadenciekadencia
ikona kalóriíkalórie
ikona miesta na navigovanieaktuálna poloha (navigácia)
ikona nabíjanianabíjanie
ikona klesaniaklesanie
ikona času klesaniačas klesania
ikona vzdialenostivzdialenosť
ikona trvaniatrvanie
ikona cvičenia Spartancvičenie
ikona chýbchyba
ikona času po rovinečas po rovine
ikona získané informácie GPSzískané informácie GPS
ikona srdcovej frekvenciesrdcová frekvencia
ikona získanej srdcovej frekvenciezískaný signál snímača srdcovej frekvencie
ikona najvyššieho bodu Spartannajvyšší bod
ikona prichádzajúceho hovoruprichádzajúci hovor
ikona záznamníkazáznamník
ikona slabej batérieslabá batéria
ikona najnižšieho bodu Spartannajnižší bod
ikona oznámeniaspráva/oznámenie
ikona zmeškaného hovoruzmeškaný hovor
ikona navigácienavigácia
ikona žiadne stúpaniažiadne stúpania
ikona žiadne klesaniažiadne klesania
ikona mimo trasymimo trasy
ikona tempatempo
ikona naplánovaného záznamunaplánovaný pohyb
ikona získaný signál zo zariadenia PODzískaný signál zo zariadenia POD
ikona získaný signál zo zariadenia powerPODzískaný signál zo zariadenia Power POD
ikona PTEMaximálny tréningový účinok
ikona času zotaveniačas zotavenia
ikona aktualizácia softvéru k dispozíciiaktualizácia softvéru k dispozícii
ikona krokovkroky
ikona stopiekstopky
ikona rýchlosti záberovrýchlosť záberov (plávanie)
ikona úspechuúspech
ikona synchronizáciesynchronizácia
ikona nastavení Spartannastavenia