Find a dealer/service center

Suunto Traverse คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

อ้างอิง

อ้างอิง

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

ทั่วไป

 • อุณหภูมิในการทำงาน: -20° C ถึง +60° C (-5° F ถึง +140° F)
 • อุณหภูมิในการชาร์จแบตเตอรี่: 0° C ถึง +35° C (+32° F ถึง +95° F)
 • อุณหภูมิในการเก็บรักษา -30° C ถึง +60° C (-22° F ถึง +140° F)
 • น้ำหนัก: ~80 ก. (2.8 ออนซ์)
 • การกันน้ำ: 100 ม. (300 ฟุต)
 • กระจก: คริสตัล
 • พลังงาน: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ชาร์จไฟได้
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่: ~10 - 100 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความแม่นยำที่เลือกของ GPS; ~14 วันด้วยการปิด GPS

หน่วยความจำ

 • จุดสนใจ (POIs): สูงสุด 250

เครื่องรับวิทยุ

 • Bluetooth® Smart ที่เข้ากันได้
 • ความถี่ในการสื่อสาร: 2.4 GHz
 • ระยะห่าง: ~3 ม. (9.8 ฟุต)

บารอมิเตอร์

 • ช่วงการแสดงผล: 950 ถึง 1060 hPa (28.05 ถึง 31.30 inHg)
 • ความละเอียด: 1 hPa (0.03 inHg)

เครื่องวัดระยะสูง

 • ช่วงการแสดงผล: -500 ม. ถึง 9999 ม. (-1640 ฟุต ถึง 32805 ฟุต)
 • ความละเอียด: 1 ม. (3 ฟุต)

เทอร์โมมิเตอร์

 • ช่วงการแสดงผล: -20° C ถึง +60° C (-4° F ถึง +140° F)
 • ความละเอียด: 1°

โครโนกราฟ

 • ความละเอียด: 1 วิ จนถึง 9:59'59, หลังจากนั้น 1 นาที

เข็มทิศ

 • ความละเอียด: 1 องศา (18 มิล)
 • ความแม่นยำ: +/- 5 องศษ

GPS

 • เทคโนโลยี: SiRF star V
 • ความละเอียด: 1 ม. (3 ฟุต)