Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 Priročnik za uporabo - 2.0

Table of Content

Uporaba enote Foot POD:

Če uporabljate nožno enoto POD, se ta med vadbo samodejno umerja prek GPS v kratkih intervalih. Če je nožna enota POD seznanjena z uro in vklopljena v danem športnem načinu, predstavlja vir podatkov o hitrosti in razdalji.

Samodejno umerjanje nožne enote POD je privzeto vklopljeno. Če enoto Foot POD seznanite z uro in uporabljate v izbranem športnem načinu, lahko samodejno umerjanje izklopite v meniju z možnostmi športnih načinov z možnostjo Activate (Vklop).

OPOMBA:

Izraz Foot POD se nanaša na enoto Suunto Foot POD Mini ANT+ ali katero koli drugo nožno enoto ANT+ POD.

Za natančnejšo meritev hitrosti in razdalje lahko nožno enoto POD ročno umerite. Umerjanje opravite na natančno izmerjeni razdalji, denimo na 400-metrskem krogu na stadionu.

Če želite umeriti nožno enoto POD z uro Suunto Ambit2:

  1. Pritrdite nožno enoto POD na čevelj. Več informacij lahko preberete v priročniku za uporabo nožne enote POD.
  2. V začetnem meniju izberite športni način (denimo Running (Tek)).
  3. Začnite teči z običajnim tempom. Ko prečkate startno črto, pritisnite tipko Start Stop, da začnete beležiti.
  4. Z običajnim tempom pretecite razdaljo 800–1000 m (na primer dva 400-metrska kroga na stadionu).
  5. Ko dosežete ciljno črto, pritisnite tipko Start Stop, da prekinete beleženje.
  6. Pritisnite Back Lap, da ustavite beleženje. Ko je vadba ustavljena, shranite dnevnik s pritiskom na Start Stop. Če dnevnika ne želite shraniti, pritisnite Light Lock. S tipko Next se pomaknite med prikazi povzetkov do povzetka o razdalji. S tipkama Start Stop in Light Lock prilagodite razdaljo, prikazano na zaslonu, dejanski razdalji, ki ste jo pretekli. Potrdite s tipko Next.
  7. Potrdite umeritev enote POD s pritiskom na tipko Start Stop. Nožna enota POD je zdaj umerjena.
OPOMBA:

Če je bila povezava z nožno enoto POD med umerjanjem nezanesljiva, morda ne boste mogli prilagoditi razdalje v povzetku razdalje. Preverite, ali je nožna enota POD pritrjena po navodilih, in poskusite znova.

Kadenco pri teku lahko odčitate z zapestja, tudi če tečete brez nožne enote POD. Kadenca pri teku, izmerjena na zapestju, se uporablja skupaj s funkcijo FusedSpeed in je v nekaterih športnih načinih vedno vklopljena, na primer pri teku, teku v naravi, teku po tekalni stezi, orientaciji ter atletiki.

Če ura zazna nožno enoto POD na začetku vadbe, se kadenca pri teku, izmerjena na zapestju, prepiše s kadenco, izmerjeno z nožno enoto POD.