Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Run คู่มือการใช้งาน - 2.4

Table of Content

การนำทางด้วย GPS

Suunto Ambit3 Run การใช้ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) เพื่อกำหนดตำแหน่งปัจจุบันของคุณ GPS ประกอบด้วยกลุ่มดาวเทียมที่โคจรรอบโลกด้วยระดับความสูง 20,000 กิโลเมตรที่ความเร็ว 4 กม./วินาที

ตัวรับสัญญาณ GPS แบบภายในเครื่อง Suunto Ambit3 Run เหมาะสำหรับการใช้งานแบบสวมที่ข้อมือและรับข้อมูลจากมุมที่กว้างมาก

การรับสัญญาณ GPS

Suunto Ambit3 Run GPS จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อเลือกโหมด Sport ที่เปิดใช้งาน GPS ตรวจสอบตำแหน่งของคุณหรือเริ่มต้นการนำทาง

GPS signal strength Ambit3

หมายเหตุ:

เมื่อเปิดใช้งาน GPS ครั้งแรกหรือไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน อุปกรณ์อาจจะใช้เวลาในการรับตำแหน่ง GPS นานกว่าปกติ การเริ่ม GPS ครั้งต่อมาจะใช้เวลาน้อยลง

เคล็ดลับ:

เพื่อลดเวลาการเริ่ม GPS ให้ถือนาฬิกานิ่งๆ โดยหงายด้าน GPS ขึ้น และควรอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งที่มองเห็นท้องฟ้าได้ชัดเจน

เคล็ดลับ:

ซิงค์ Suunto Ambit3 Run ของคุณด้วย Movescount เป็นประจำเพื่อรับข้อมูลวงโคจรล่าสุดของดาวเทียม ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการรับค่าแก้ไข GPS และช่วยเพิ่มความแม่นยำในการติดตาม

การแก้ปัญหา: ไม่มีสัญญาณ GPS

 • เพื่อรับสัญญาณได้ดีที่สุด ให้หงายด้าน GPS ของนาฬิกาขึ้นข้างบน อุปกรณ์จะรับสัญญาณได้ดีที่สุดในพื้นที่เปิดโล่งที่มองเห็นท้องฟ้าได้ชัดเจน
 • โดยปกติ ตัวรับ GPS มักจะทำงานได้ดีในเต็นท์และในที่ที่มีแผ่นบางๆ คลุม แต่วัตถุ อาคาร พุ่มไม้ทึบ หรือสภาพอากาศที่มีเมฆครึ้มอาจลดคุณภาพในการรับสัญญาณ GPS ได้
 • สัญญาณ GPS จะไม่ส่งผ่านสิ่งก่อสร้างที่เป็นของแข็งหรือน้ำ ดังนั้น หลีกเลี่ยงการเปิด GPS ในสถานที่ เช่น อาคาร ถ้ำ หรือใต้น้ำ

กริดของ GPS และรูปแบบตำแหน่ง

กริดคือเส้นบนแผนที่ที่กำหนดระบบพิกัดที่ใช้บนแผนที่

รูปแบบตำแหน่งเป็นวิธีที่ตำแหน่งตัวรับ GPS ปรากฏขึ้นในนาฬิกา รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งเดียวกันทุปรูปแบบจะปรากฏในแบบแตกต่างกัน คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะปุ่มล็อคได้จากการตั้งค่านาฬิกาที่General(General) » Format(Format) » Position format(Position format)

คุณสามารถเลือกรูปแบบจากกริดต่อไปนี้

 • ละติจูด/ลองจิจูดเป็นกริดที่ใช้กันมากที่สุดและมีรูปแบบที่ต่างกัน 3 แบบ คือ
  • WGS84 Hd.d°(WGS84 Hd.d°)
  • WGS84 Hd°m.m'(WGS84 Hd°m.m')
  • WGS84 Hd°m's.s(WGS84 Hd°m's.s)
 • UTMUTM (Universal Transverse Mercator) นำเสนอตำแหน่งแบบสองมิติในแนวนอน
 • MGRSMGRS (Military Grid Reference System) เป็นส่วนขยายของ UTM และประกอบด้วยตัวกำหนดกริดโซน ตัวกำหนด 100,000 ตารางเมตร และตำแหน่งที่ระบุตัวเลข

Suunto Ambit3 Run นอกจากนี้ยังรองรับกริดท้องถิ่นต่อไปนี้

 • British (BNG) ( British (BNG) )
 • Finnish (ETRS-TM35FIN)(Finnish (ETRS-TM35FIN))
 • Finnish (KKJ) (Finnish (KKJ) )
 • Irish (IG)(Irish (IG))
 • Swedish (RT90)(Swedish (RT90))
 • Swiss (CH1903) (Swiss (CH1903) )
 • UTM NAD27 AlaskaUTM NAD27 อลาสกา
 • UTM NAD27 Conus UTM NAD27 โคนัส
 • UTM NAD83(UTM NAD83)
 • NZTM2000 (NZTM2000 ) (นิวซีแลนด์)
หมายเหตุ:

กริดบางประเภทจะไม่สามารถใช้ได้ในพื้นที่ทางทิศเหนือ 84° และทิศใต้ 80 ° หรือนอกประเทศที่ไม่ได้กำหนดให้ใช้

ความแม่นยำของ GPS และการประหยัดไฟ

ในระหว่างปรับแต่งโหมด sport คุณสามารถกำหนดช่วงเวลาการระบุตำแหน่ง GPS ได้โดยใช้การตั้งค่าความแม่นยำ GPS ใน Movescount ในระหว่างออกกำลังกาย ช่วงเวลาที่สั้นกว่าจะให้ความแม่นยำที่ดีกว่า

คุณสามารถยืดเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ได้โดยการเพิ่มช่วงเวลาและลดความแม่นยำ

ตัวเลือกความแม่นยำของ GPS คือ:

 • ดีที่สุด: ช่วงเวลากำหนดตำแหน่งประมาณ 1 วินาที ทำให้เปลืองไฟมากที่สุด
 • ดี: ช่วงเวลากำหนดตำแหน่งประมาณ 5 วินาที ทำให้เปลืองไฟปานกลาง
 • OK: ช่วงเวลากำหนดตำแหน่งประมาณ 60 วินาที ทำให้เปลืองไฟน้อยที่สุด
 • ปิด: ไม่มีการกำหนดตำแหน่ง GPS