Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Sport Потребителско ръководство - 2.4

Table of Content

За начало

За начало

Бутони и менюта

Product name разполага с пет бутона, които ви дават достъп до всички функции.

buttons Ambit3

Start Stop:

  • натиснете за достъп до старт менюто
  • натиснете за стартиране, пауза или подновяване на тренировка или таймер
  • натиснете за увеличаване на стойност или придвижване нагоре в менюто
  • задръжте натиснат, за да прекратите и запишете тренировка

Next:

  • натиснете за смяна на дисплеи
  • натиснете за приемане на настройка
  • задръжте натиснат за достъп/изход от менюто с опции
  • задръжте натиснат за достъп/изход от менюто с опции в спортни режими

Light Lock:

  • натиснете за активиране на подсветката
  • натиснете за намаляване на стойност или придвижване надолу в менюто
  • задръжте натиснат за заключване/отключване на бутоните

View:

  • натиснете за смяна на изгледа на долния ред
  • задръжте натиснат, за да превключвате между светъл и тъмен дисплей
  • задръжте натиснат за достъп до пряк път (виж Преки пътища)

Back Lap:

  • натиснете за връщане към предишното меню
  • натиснете за добавяне на обиколка по време на тренировка
подшушвам:

При промяна на стойностите, можете да увеличите скоростта, като задържите бутона Start Stop или Light Lock натиснат, докато стойностите започнат да се превъртат по-бързо.