Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Sport Uporabniški priročnik - 2.4

Ura

Zaslon z uro v napravi Suunto Ambit3 Sport prikazuje te informacije:

 • zgornja vrstica: datum
 • srednja vrstica: ura
 • spodnja vrstica: s tipko View lahko prikažete dodatne informacije, kot so dan v tednu, dvojna ura, dnevno število korakov in stanje baterije.

time display

Do nastavitev ure dostopate tako:

 1. Pridržite tipko Next, da odprete meni z možnostmi.
 2. Pritisnite tipko Next, da odprete meni general (Splošno).
 3. S tipko Start Stop se pomaknite do možnosti Time/date (Ura/datum) in jo odprite s tipko Next.

V meniju Time/date (Ura/datum) lahko nastavite to:

 • Ura
 • Datum
 • Preverjanje časa s sistemom GPS
 • Dvojna ura
 • Budilka

Nastavitve ure spremenite tako:

 1. V meniju Time/date (Ura/datum) se s tipkama Start Stop in Light Lock pomaknite do želene nastavitve in jo izberite s tipko Next.
 2. Spremenite vrednost s tipkama Start Stop in Light Lock ter jo shranite s tipko Next.
 3. Vrnite se v prejšnji meni s tipko Back Lap ali pridržite tipko Next, da zaprete meni.

setting time Ambit3

Budilka

Svojo uro Suunto Ambit3 Sport lahko uporabite kot budilko.

Kako dostopati do budilke in jo nastaviti:

 1. V meniju z možnostmi izberite General (Splošno), nato Time/date (Ura/datum) in Alarm (Budilka).
 2. S tipkama Start Stop ali Light Lock vključite ali izklopite budilko.Potrdite s tipko Next.
 3. S tipkama Start Stop in Light Lock nastavite ure in minute.Potrdite s tipko Next.
 4. Vrnite se v nastavitve s tipko Back Lap ali pridržite tipko Next, da zaprete meni z možnostmi.

setting alarm Ambit3

Ko je budilka vklopljena, je na večini zaslonov prikazan simbol budilke.

Ko se sproži budilka, lahko:

 • Izberete Snooze (Dremež), tako da pritisnete Light Lock.Budilka preneha in se znova sproži vsakih pet minut, dokler je ne izklopite.Dremež lahko vključite največ 12-krat, skupaj za eno uro.
 • Možnost Stop (Ustavi) izberete, tako da pritisnete tipko Start Stop.Budilka se ustavi in sproži naslednji dan ob isti uri, razen če jo v nastavitvah izklopite.

alarm snooze Ambit3

OPOMBA:

Ko je vklopljen dremež, ikona budilke v zaslonu Time(Ura) utripa.

Časovna sinhronizacija

Posodobitev ure vaše naprave Suunto Ambit3 Sport lahko opravite z mobilnim telefonom, računalnikom (Moveslink) ali uro sistema GPS.Če ste svojo uro seznanili z aplikacijo Suunto Movescount App, se čas in časovni pas samodejno sinhronizirata z vašim mobilnim telefonom.

Ko uro s pomočjo kabla USB povežete z računalnikom, programska oprema Moveslink privzeto posodobi čas in datum v vaši uri glede na sistemsko uro računalnika.To funkcijo lahko izklopite v nastavitvah programske opreme Moveslink.

moveslink settings

preverjanje časa s sistemom GPS

Preverjanje časa s sistemom GPS popravi odstopanje med uro v napravi Suunto Ambit3 Sport in uro v sistemu GPS.Preverjanje časa s sistemom GPS samodejno popravi uro enkrat dnevno ali po ročni prilagoditvi ure.Popravi se tudi dvojna ura.

OPOMBA:

Preverjanje časa GPS popravi minute in sekunde, ne pa tudi ur.

OPOMBA:

Uro pravilno popravi, če je odstopanje manjše od 7,5 minute.Če je odstopanje večje, jo popravi na najbližjih 15 minut.

Preverjanje časa s sistemom GPS je privzeto vklopljeno.Kako ga izklopiti:

 1. V meniju z možnostmi izberite General (Splošno), nato Time/date (Ura/datum) in GPS timekeeping (Preverjanje časa s sistemom GPS).
 2. Funkcijo preverjanja časa s sistemom GPS lahko vključite ali izklopite s tipko Start Stop ali Light Lock.Potrdite s tipko Next.
 3. V nastavitve se vrnite s tipko Back Lap ali pridržite tipko Next, da zaprete meni.