Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Потребителско ръководство - 1.12

Table of Content

Анализ на тренировка

Вашият часовник може да ви покаже преглед на тренировъчните ви дейности за последните 30 дни.

Натиснете долния десен бутон, за да видите сумарната информация за тренировките си.

Training insight duration

Натиснете горния ляв бутон, за да превключите между сумарното време и сумарното разстояние.

Training insight distance Spartan Trainer

От изгледа със сумарни стойности можете да натиснете долния десен бутон, за да видите обобщения за вашите четири топ спорта. Обобщението включва сумарно време, разстояние и калории за всеки спорт.

Training summary running Trainer

Натиснете горния десен бутон, за да видите обобщението за следващия спорт.

Training summary cycling Trainer

Планове за тренировки

В Suunto Movescount можете да правите програми за тренировки, като създадете напълно нова програма или използвате съществуваща програма, изготвена от други членове.

Когато имате планирани движения, вашият часовник ще ви показва какво следва, след като го синхронизирате с Movescount.

За да видите следващите планирани тренировки:

  1. Натиснете долния десен бутон, за да превъртите до изгледа за анализ на тренировки.

    Продължителност на анализа на тренировката

  2. След което натиснете средния бутон, за да видите следващата си планирана тренировъчна сесия.

    Training Plan cycling Trainer

  3. Натиснете средния бутон, за да видите други планирани сесии.

    Training Plan cycling Trainer >> Training Plan circuittraining Trainer

  4. Натиснете долния ляв бутон, за да излезете от изгледа за планирани тренировки и да се върнете на екрана за часа.

Ако имате планирано движение, насрочено за текущия ден, това движение се показва като първата опция в списъка със спортни режими, когато влезете в стартовата програма за започване на запис на тренировка. Стартирайте планираното движение, както бихте стартирали запис на нормален спортен режим.