Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Потребителско ръководство - 1.12

Table of Content

Бележник с логове

Можете да отворите бележника от стартиращата програма.

Logbook icon Trainer

Превъртете през бележника, като натиснете горния или долния десен бутон. Натиснете средния бутон, за да отворите и видите съответния лог.

Log list Trainer

бележка:

Иконата на лог записа остава сива, докато не синхронизирате активността със Suunto Movescount.

За да затворите лога, натиснете долния ляв бутон.

Sample log Trainer