Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 1.12

Informácie o tréningu

Informácie o tréningu

Hodinky poskytujú prehľad o vašej tréningovej činnosti za uplynulých 30 dní.

Stlačením pravého dolného tlačidla zobrazíte svoje tréningové súčty.

Informácie o tréningu, trvanie

Stláčaním ľavého horného tlačidla môžete prepínať medzi celkovým časom a celkovou vzdialenosťou.

Informácie o tréningu, vzdialenosť, hodinky Spartan Trainer

Zo zobrazenia súčtov môžete stlačiť pravé dolné tlačidlo a zobraziť súhrn vašich štyroch najobľúbenejších športov. Súhrn obsahuje celkový čas, vzdialenosť a kalórie pre jednotlivé športy.

Tréningový súhrn, beh, hodinky Trainer

Stlačte pravé horné tlačidlo a zobrazí sa súhrn pre ďalší šport.

Tréningový súhrn, cyklistika, hodinky Trainer

Tréningové plány

Na stránke Suunto Movescount si môžete vytvárať tréningové programy vytvorením úplne nového programu alebo použitím existujúceho programu vytvoreného inými členmi.

Ak máte naplánované cvičenia, hodinky po synchronizácii so službou Movescount zobrazia nasledujúce udalosti.

Zobrazenie nasledujúcich plánovaných tréningov:

  1. Stláčaním pravého dolného tlačidla sa môžete posúvať po zobrazení informácií o tréningu.

    Informácie o tréningu, trvanie

  2. Potom stlačením stredného tlačidla zobrazte nasledujúci plánovaný tréning.

    Tréningový plán, cyklistika, hodinky Trainer

  3. Stlačením stredného tlačidla zobrazte ďalšie plánované tréningy.

    Tréningový plán, beh, hodinky Trainer >> Tréningový plán, kruhový tréning, hodinky Trainer

  4. Stlačením ľavého dolného tlačidla opustíte zobrazenie plánovaných tréningov a vrátite sa na displej času.

Ak máte naplánovaný pohyb na aktuálny deň, tento pohyb sa zobrazí ako prvá položka v zozname športových režimov pri vstupe do spúšťača na spustenie nahrávania cvičenia. Spustite plánovaný pohyb, ako by ste spustili bežné zaznamenávanie.