Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 1.12

Letový režim

Letový režim

Keď je potrebné vypnúť bezdrôtové prenosy, aktivujte letový režim. Letový režim možno aktivovať alebo deaktivovať v nastaveniach v položke Connectivity (Konektivita).

Letový režim hodiniek Spartan Trainer

POZNÁMKA:

Ak chcete ľubovoľné zariadenie spárovať s vaším zariadením, najprv treba vypnúť letový režim, ak je zapnutý.