Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR คู่มือการใช้งาน - 1.12

Table of Content

Copyright

© Suunto Oy 10/2016 สงวนลิขสิทธิ์ Suunto ชื่อผลิตภัณฑ์ Suunto โลโก้ ชื่อและเครื่องหมายการค้า Suunto อื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของ Suunto Oy เอกสารฉบับนี้และเนื้อหาทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของ Suunto Oy และมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานของลูกค้าเพื่อรับความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของผลิตภัณฑ์ Suunto จะไม่มีการนำเนื้อหาในเอกสารมาใช้หรือเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดและ/หรือการสื่อสาร การเปิดเผยหรือการทำซ้ำที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Suunto Oy แม้ว่าเราจะดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีความครอบคลุมและความถูกต้อง แต่จะไม่มีการรับประกันความถูกต้องใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เนื้อหาของเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้ในเวอร์ชันล่าสุดได้ที่ www.suunto.com