Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Gabay sa User - 1.12

Pagsubaybay sa Aktibidad

Pagsubaybay sa Aktibidad

Sinusubaybayan ng iyong relos ang pangkalahatang antas ng iyong aktibidad sa buong araw. Ito ay isang mahalagang salik kung nilalayon mo lang na maging fit at malusog o nagsasanay ka para sa isang paparating na kumpetisyon. Mabuti ang maging aktibo, ngunit kapag nagsasanay nang matindi, kailangan mong magkaroon ng mga wastong araw ng pahinga na may mababang aktibidad.

Ang counter ng aktibidad ay awtomatikong nagre-reset sa hatinggabi araw-araw. Sa pagtatapos ng linggo, magbibigay ang relo ng buod ng iyong aktibidad.

Mula sa display ng watch face, pindutin ang lower right button upang tingnan ang kabuuan ng iyong mga hakbang para sa araw na iyon.

Spartan Trainer sa Pagsubaybay sa Akitibidad ng mga hakbang

Binibilang ng iyong relos ang mga hakbang gamit ang isang accelerometer. Ang kabuuang bilang ng hakbang ay naiipon 24/7, habang nagre-record rin ng mga sesyon ng pagsasanay at iba pang mga gawain. Gayunpaman, sa ilang mga tiyak na sports, tulad ng paglangoy at pagbisikleta, ang mga hakbang ay hindi mabibilang.

Bukod pa sa mga hakbang, maaari mong pindutin ang upper left button upang makita ang tinatayang calories para sa araw na iyon.

Spartan Trainer sa Pagsubaybay ng Aktibidad sa mga calorie

Ang malaking bilang sa sentro ng display ay ang tinantyang bilang ng mga aktibong calorie na nasunog mo sa ngayon. Sa ibaba nito makikita mo ang kabuuang mga calorie na nasunog. Ang kabuuan ay kinabibilangan ng parehong mga aktibong calorie at ang iyong Basal Metabolic Rate (tingnan sa ibaba).

Ang singsing sa parehong mga display ay nagpapahiwatig kung gaano ka kalapit sa iyong pang araw-araw na mga layunin na aktibidad. Maaaring baguhin ang mga target na ito ayon sa mga personal mong kagustuhan (tingnan sa ibaba).

Maaari mo ring tingnan ang iyong aktibidad sa nakalipas na pitong araw sa pamamagitan ng pagpindot sa lower left button. Pindutin ang middle button upang magpalipat-lipat sa mga hakbang at sa calories.

Pagsubaybay sa Akitibidad ng mga hakbang sa loob ng 7araw

Mga layunin sa aktibidad

Maaari mong ayusin ang iyong araw-araw na mga layunin para sa mga hakbang at mga calorie. Habang nasa display ng aktibidad, pindutin nang matagal ang middle button upang buksan ang mga setting ng layunin sa aktibidad.

Daily HR setting Trainer

Kapag itinatakda ang iyong mga layuning hakbang, tukuyin mo ang kabuuang bilang ng mga hakbang para sa araw.

Ang kabuuang calories na nasunog mo bawat araw ay base sa dalawang salik: ang iyong Basal Metabolic Rate (BMR) at ang pisikal na aktibidad.

Activity Goals calories Trainer

Ang iyong BMR ay ang dami ng mga calorie na masusunog ng iyong katawan habang nagpapahinga. Ito ang mga calorie na kailangan ng iyong katawan upang manatiling mainit-init at magsagawa ng mga pangunahing kilos tulad ng pagkisap ng iyong mga mata o pagpintig ng iyong puso. Ang bilang na ito ay batay sa iyong personal na profile, kabilang ang mga salik na tulad ng edad at kasarian.

Kapag magtatakda ka ng layuning calorie, tukuyin mo kung gaano karaming calorie ang nais mong sunugin bilang karagdagan sa iyong BMR. Ito ang tinatawag na iyong mga aktibong calorie. Ang singsing sa palibot ng display ng aktibidad ay umuusad ayon sa kung gaano karaming aktibong calorie ang susunugin mo sa buong araw kumpara sa iyong layunin.

Instant HR

Ang display ng instant HR ay nagbibigay ng isang mabilisang snapshot sa bilis ng pagtibok ng iyong puso. Ipinapakita ng display ang bilis ng pagtibok ng iyong puso sa loob ng sampung minuto bilang isang graph, na may isang pagtataya ng bilis ng pagkonsumo mo ng mga calorie kada oras, at ng bilis ng pagtibok ng iyong puso sa kasalukuyan.

Trainer ng Instant na HR

Upang makita ang instant HR:

  1. Mula sa view ng watch face, pindutin ang lower right button upang mag-scroll papunta sa display ng pagsusubaybay sa aktibidad.
  2. Pindutin ang middle button upang pumasok sa display ng instant na HR.
  3. Pindutin ang upper button upang lumabas sa display at bumalik sa view ng watch face.

Pang-araw-araw na HR

Ang pang-araw-araw na HR display ay nagbibigay ng isang 12 oras na view ng bilis ng pagtibok ng iyong puso. Isa itong kapaki-pakinabang na mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa, halimbawa, pagbawi mo pagkatapos ng isang mabigat na session ng pagsasanay.

Ipinapakita ng display ang bilis ng pagtibok ng iyong puso sa loob ng 12 oras bilang isang graph. Na-plot ang graph gamit ang average na bilis ng pagtibok ng iyong puso batay sa mga 24 na minutong time slot. Bukod pa rito, makakakuha ka ng isang pagtataya ng average na rate ng pagkonsumo mo ng calorie kada oras, at ng pinakamabagal na pagtibok ng iyong puso sa loob ng 12 oras.

Ang minimum na bilis ng pagtibok ng iyong puso sa nakalipas na 12 oras ay isang magandang pahiwatig ng iyong pagbawi. Kung mas mataas ito kaysa sa karaniwan, malamang ay hindi ka pa ganap na nakakabawi mula sa huli mong session sa pagsasanay.

Trainer ng Daily HR

Kung magre-record ka ng isang ehersisyo, ipapakita ng mga pang-araw-araw na value ng HR ang pagbilis ng pagtibok ng iyong puso at ang paglakas ng pagkonsumo mo ng calorie mula sa iyong pagsasanay. Ngunit tandaan na mga average lang ang graph at mga rate ng pagkonsumo. Kung aabot sa 200 bpm ang bilis ng pagtibok ng iyong puso habang nag-eehersisyo, hindi ipapakita ng graph ang maximum na value, sa halip, ipapakita nito ang average mula sa nakalipas na 24 na minuto nang maabot mo ang nabanggit na pinakamataas na rate.

Upang makita mo ang pang-araw-araw na HR display, kailangan mong i-activate ang pang-araw-araw na feature ng HR. Maaari mong i-on o i-off ang feature mula sa mga iyon sa mga setting sa ilalim ng Activity (Aktibidad). Kung ikaw ay nasa display ng pagsubaybay ng aktibidad, maaari mo ring i-access ang mga setting ng aktibidad sa pamamagitan ng pananatiling nakapindot sa gitnang button.

Kapag naka-on ang pang araw-araw na feature ng HR, regular na ia-activate ng iyong relo ang optical sensor para sa bilis ng pagtibok ng puso upang suriin ang bilis ng pagtibok ng iyong puso. Bahagya nitong pinapalakas ang pagkonsumo ng baterya.

Trainer ng Daily HR setting

Sa oras na ma-activate ito, kailangan ng iyong relo ng 24 na minuto upang maipakita ang impormasyon ng pang-araw-araw na HR.

Upang makita ang pang-araw-araw na HR:

  1. Mula sa view ng watch face, pindutin ang lower right button upang mag-scroll papunta sa display pagsusubaybay sa aktibidad.
  2. Pindutin ang middle button upang pumasok sa display ng instant na HR at pagkatapos, pinduting muli ang middle button upang lumipat sa display ng pang-araw-araw na HR.
  3. Pindutin ang upper right button upang lumabas sa display at bumalik sa view ng watch face.
PAALALA:

Pagkatapos ng ilang sandali ng pagiging hindi aktibo, gaya ng kapag hindi mo suot ang relo o kapag natutulog ng mahimbing, mapupunta sa hibernation mode ang relo at io-off ang optical na heart rate sensor. Kung gusto mong makakuha ng heart rate tracking sa gabi, i-activate ang Do Not Disturb mode (tingnan ang Do Not Disturb mode).