Find a dealer/service center

Suunto Spartan Ultra Kasutusjuhend - 1.12

Intervalltreening

Intervalltreeningud on levinud treeninguvorm, mis koosneb korduvatest suure ja väikese intensiivsusega tsüklitest. Tootel Suunto Spartan Ultra saate määrata iga spordirežiimi jaoks oma intervalltreeningu.

Intervallide määramisel tuleb määrata neli asja.

 • Intervallid: sisse-/väljalülitamise lüliti, mis intervalltreeningu aktiveerib. Kui selle sisse lülitate, lisatakse intervalltreeningu kuva teie spordirežiimi.
 • Kordused: intervallide ja taastumistsüklite arv, mida soovite läbida.
 • Intervall: suure intensiivsusega intervalli pikkus (kauguse või kestuse põhjal).
 • Taastumine: intervallidevahelise puhkeperioodi pikkus (kauguse või kestuse põhjal).

Pidage meeles, et kui kasutate intervallide määramiseks kaugust, siis peate olema niisuguses spordirežiimis, mis mõõdab kaugust. Mõõtmine võib põhineda näiteks GPS-il või jala- või ratta-POD-il.

MÄRKUS:

Intervalle kasutades ei saa aktiveerida navigeerimist.

Intervallidega treenimiseks tehke järgmist.

 1. Enne treeningu salvestamise alustamist nipsake üles või vajutage alumist nuppu spordirežiimi valikute avamiseks.
 2. Kerige alla kuvani Intervals (Intervallid) ja puudutage sätet või vajutage keskmist nuppu.
 3. Lülitage intervallid sisse ja kohandage eespool kirjeldatud sätteid.

  Intervalltreeningu sätted

 4. Kerige uuesti üles algkuvale ja alustage tavalisel viisil treeningut.

 5. Nipsake vasakule või vajutage keskmist nuppu, kuni jõuate intervallide kuvale, ja vajutage ülemist nuppu, kui olete valmis intervalltreeningut alustama.

  Intervalltreeningu alustamine

 6. Kui soovite peatada intervalltreeningu enne, kui olete kõik kordused läbi teinud, hoidke keskmist nuppu all, et avada spordirežiimi valikud, ja lülitage Intervals (Intervallid) välja.

MÄRKUS:

Intervallide kuval toimivad nupud tavalisel viisil, näiteks ülemise nupu vajutamisel peatatakse treeningu salvestamine, mitte ainult intervalltreening.

Kui olete treeningu salvestamise peatanud, lülitatakse intervalltreening selle spordirežiimi puhul automaatselt välja. Aga teised sätted säilitatakse, et saaksite kasutada sama treeningut hõlpsasti järgmisel korral, kui spordirežiimi kasutate.

Pulsitsoonid

Pulsitsoonid on kindlaks määratud protsendivahemikega, mis põhinevad teie maksimaalsele südame löögisagedusele (max pulss).

Vaikimisi on teie max pulss arvutatud, kasutades standardvalemit: 220 – teie vanus. Kui teate oma täpset max pulssi, korrigeerige vaikeväärtust vastavalt.

Suunto Spartan Ultra hõlmab vaike- ja tegevuspõhiseid pulsitsoone. Vaiketsoone saab kasutada kõigi tegevuste jaoks, aga edasijõudnuma treenimise korral saate jooksu- ja rattasõidutegevuste jaoks kasutada spetsiaalseid pulsitsoone.

Max pulsi määramine

Määrake oma maksimumpulss sätetes asukohas Training (Treenimine) » Intensity zones (Intensiivsustsoonid) » Default zones

 1. Puudutage max pulssi (suurim väärtus, lööki minutis) või vajutage keskmist nuppu.
 2. Valige oma uus max pulss, nipsates üles või alla või vajutades ülemist või alumist parempoolset nuppu.

Default Max HR

 1. Puudutage oma valikut või vajutage keskmist nuppu.
 2. Pulsitsoonide kuvalt väljumiseks nipsake paremale või hoidke keskmist nuppu all.
MÄRKUS:

Oma maksimumpulsi saate määrata ka sätetes asukohas General (Üldine) » Personal (Isiklik).

Vaikepulsitsoonide määramine

Määrake oma vaikepulsitsoonid sätetes asukohas Training (Treenimine) » Intensity zones (Intensiivsustsoonid) » Default zones

 1. Kerige üles või alla ja kui muudetav pulsitsoon on esile tõstetud, puudutage seda või vajutage keskmist nuppu.
 2. Valige oma uus pulsitsoon, nipsates üles või alla või vajutades ülemist või alumist parempoolset nuppu.

Default HR zone

 1. Puudutage oma valikut või vajutage keskmist nuppu.
 2. Pulsitsoonide kuvalt väljumiseks nipsake paremale või hoidke keskmist nuppu all.

  MÄRKUS:

  Pulsitsoonide kuval suvandi Reset (Lähtestamine) valimine lähtestab pulsitsoonid vaikeväärtustele.

Tegevuspõhiste pulsitsoonide määramine

Määrake oma tegevuspõhised pulsitsoonid sätetes asukohas Training (Treenimine) » Intensity zones (Intensiivsustsoonid) » Advanced zones

 1. Puudutage redigeeritavat tegevust (jooksmine või rattasõit) või vajutage keskmist nuppu, kui soovitud tegevus on esile tõstetud.
 2. Vajutage keskmist nuppu, et pulsitsoonid sisse lülitada.
 3. Kerige üles või alla ja kui muudetav pulsitsoon on esile tõstetud, puudutage seda või vajutage keskmist nuppu.
 4. Valige oma uus pulsitsoon, nipsates üles või alla või vajutades ülemist või alumist parempoolset nuppu.

Advanced HR Zone

 1. Puudutage oma valikut või vajutage keskmist nuppu.
 2. Pulsitsoonide kuvalt väljumiseks nipsake paremale või hoidke keskmist nuppu all.

Pulsitsoonide kasutamine treenimise ajal

Treeningut salvestades (vt: Treeningu salvestamine) kuvatakse sportimisrežiimi kuva servas (kõigil pulsifunktsiooni toetavatel sportimisrežiimidel) viieks osaks jaotatud pulsitsooni näidik. Näidik näitab, millises pulsitsoonis te parajasti treenite, tõstes esile vastava osa. Näidikul olev väike nool näitab, kus te tsoonivahemikus asute.

Zone gauge

Peale selle on sportimisrežiimi vaikekuval spetsiaalne pulsitsoonide kuva. Tsoonikuva näitab teie kehtivat pulsitsooni keskmisel väljal, selles tsoonis veedetud aega ja seda, kui kaugel te oma löögisagedusega järgmisest ja eelmisest tsoonist olete. Riba taustavärv annab ka teada, millises pulsitsoonis te parajasti treenite.

Zone display

Treeningu kokkuvõttes näete väljavõtet igas tsoonis veedetud aja kohta.