Suunto Spartan Trainer Wrist HR Gabay sa User - 1.11

Stopwatch

May kasamang stopwatch ang iyong relo para sa basic na pagsusukat ng oras. Pindutin ang upper right button upang mag-scroll pataas hanggang sa makita mo ang stopwatch icon. Piliin gamit ang middle button.

Trainer ng stopwatch icon

Simulan ang stopwatch sa pamamagitan ng pagpindot sa upper right button.

Spartan Trainer ng stopwatch

Itigil ang stopwatch sa pamamagitan ng pagpindot sa upper right button. Maaari kang magpatuloy sa pamamagitan ng pagpindot muli sa upper right button. Upang i-reset ang stopwatch, pindutin ang lower right button.

Upang i-reset ang stopwatch, pindutin ang lower right button.

Trainer ng pause resume ng stopwatch

Lumabas sa stopwatch sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa middle button.