Suunto Spartan Trainer Wrist HR Kasutusjuhend - 1.12

Aktiivsuse jälgimine

Aktiivsuse jälgimine

Kell jälgib terve päeva jooksul teie üldist aktiivsuse taset. See on oluline, kui soovite olla vormis ja terve või treenite tulevaseks võistluseks. Liikumine on hea, kuid palju treenides peab teil olema ka korralikke puhkepäevi, mil teie aktiivsus on väiksem.

Tegevusloend lähtestatakse automaatselt iga päev keskööl. Nädala lõpus esitatakse teie tegevuse kokkuvõte.

Vajutage kella sihverplaadil alumist paremat nuppu, et näha päeva sammude summat.

ActivityMonitoring sammud Spartan Trainer

Kell loeb kiirendusmõõturi abil samme. Sammude koguarv koguneb 24/7, isegi kui salvestate treeningu seansse või muid tegevusi. Kuid mõne spetsiifilise spordialaga, nagu ujumine ja jalgrattasõit, samme ei arvestata.

Peale sammude saate ülemist vasakut nuppu vajutades vaadata päeva hinnangulist kalorite põletamise hulka.

ActivityMonitoring kalorid Spartan Trainer

Kuva keskel olev suur number kuvab hinnangulist aktiivselt põletatud kalorite arvu. Selle all näete põletatud kalorite koguarvu. Koguarv hõlmab nii aktiivselt põletatud kaloreid kui ka teie baasainevahetust (vaadake allpool).

Mõlemal kuval olev ring näitab, kui lähedal olete oma päevastele aktiivsuse eesmärkidele. Neid eesmärke saab kohandada teie isiklike eelistuste järgi (vaadake altpoolt).

Viimase seitsme päeva jooksul saate oma tegevust kontrollida, vajutades alumist vasakut nuppu. Vajutage sammude ja kalorite vahel vahetamiseks keskmist nuppu.

ActivityMonitoring sammud 7 päeva

Aktiivsuse eesmärgid

Saate kohandada oma sammude ja kalorite päevaseid eesmärke. Aktiivsuse jälgimise kuval olles vajutage aktiivsuse eesmärkide sätete avamiseks pikalt keskmist nuppu.

Daily HR setting Trainer

Sammude eesmärgi seadmisel määrate päeva sammude koguarvu.

Päeva jooksul põletatud kalorite hulk oleneb kahest tegurist: teie baasainevahetusest (BAV) ja füüsilisest aktiivsusest.

Activity Goals calories Trainer

Baasainevahetuse all mõeldakse kalorite hulka, mida keha kulutab puhkehetkel. Need on kalorid, mida keha vajab sooja säilitamiseks ja põhifunktsioonide tegemiseks, näiteks pilgutamiseks ja südamelöökideks. See arv koostatakse teie isikliku profiili põhjal ning arvesse võetakse selliseid tegureid nagu vanus ja sugu.

Kalorite eesmärgi seadmisega määrate, kui palju kaloreid soovite põletada oma BAV-le lisaks. Need on teie nn aktiivsuskalorid. Aktiivsuskuva ümber olev ring kasvab, et näidata mitu aktiivsuskalorit päeva jooksul võrreldes eesmärgiga põletate.

Instant HR (Vahetu pulss)

Vahetu pulsi kuva annab kiire pildi teie pulsisagedusest. Kuva näitab teie pulsisagedust kümne minuti pikkuse graafikuna koos hinnangulise kalorite kulutamisega tunnis ja hetkelise pulsisagedusega.

Instant HR (Vahetu pulss)Trainer

Vahetu pulsi vaatamiseks:

  1. Vajutage kella sihverplaadil alumist paremat nuppu, et kerida aktiivsuse seirekuvani.
  2. Vajutage keskmisele nupule, et sisestada vahtu pulsi kuva.
  3. Vajutage ülemist paremat nuppu kuvalt väljumiseks ja kella sihverplaadi vaatesse naasmiseks.

Daily HR (Igapäevane pulss)

Igapäevane pulsi kuva näitab teie südame löögisagedust 12 tunni jooksul. See on kasulik teabeallikas näiteks taastumise kohta pärast tugeva treeningu seanssi.

Kuva näitab pulssi 12 tunni jooksul graafikuna. Graafik on joonistatud kasutades teie keskmist pulssi 24-minutilise ajavahemikuga. Lisaks saate keskmise tunnise kaloritarbimise määra ja teie madalaima pulsi hinnangu 12-tunnise perioodi jooksul.

Teie minimaalne pulss viimase 12 tunni jooksul on teie taastumise seisundi hea näitaja. Kui see on tavapärasest kõrgem, ei ole te tõenäoliselt veel täielikult taastunud pärast viimast treeningut.

Igapäevane pulss Trainer

Kui salvestate harjutust, näitavad igapäevased pulsi väärtused teie treeningu ajal kõrgenenud pulsisagedust ja kalorite tarbimist. Kuid pidage meeles, et graafik ja tarbimismäärad on keskmised. Kui teie pulsisagedus harjutamisel jõuab 200 baarini minutis, ei näita graafik seda maksimaalset väärtust vaid pigem tippsageduseni jõudmisel 24 minuti keskmist.

Enne kui näete igapäevast pulsiekraani, peate aktiveerima päevase pulsifunktsiooni. Võite selle funktsiooni sisse või välja lülitada alltoodud sätetest Activity (Tegevus). Kui olete aktiivsuse seirekuvas, saate ka aktiivsuse sätete juurde pääseda, hoides keskmist nuppu all.

Kui teie igapäevane pulsi funktsioon on sisse lülitatud, aktiveerib teie kell regulaarselt pulsisageduse kontrollimiseks optilise pulsisageduse anduri. See suurendab veidi aku energiatarbimist.

Igapäevased pulsisätted Trainer

Aktiveerituna läheb kellal aega 24 minutit enne, kui hakkab esitama igapäevaseid pulsi andmeid.

Igapäevase pulsi vaatamiseks:

  1. Vajutage kella sihverplaadil alumist paremat nuppu, et kerida aktiivsuse seirekuvani.
  2. Vajutage keskmist nuppu, et minna hetke pulsi kuvale ja vajutage keskmist nuppu uuesti igapäevase pulsi kuvale lülitumiseks.
  3. Vajutage ülemist paremat nuppu kuvalt väljumiseks ja kella sihverplaadi vaatesse naasmiseks.
MÄRKUS:

Pärast mitteaktiivsuse perioodi, näiteks siis, kui te ei kanna kella või sügavalt magades, lülitub kell unerežiimile ja lülitab optilise pulsisageduse anduri välja. Kui soovite südame löögisageduse jälgimist öösel, aktiveerige režiim Mitte häirida (vaadake: Režiim Mitte häirida).