Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 1.12

Upozornenia

Upozornenia

Ak ste hodinky spárovali s aplikáciou Suunto Movescount, môžete do hodiniek dostávať upozornenia, napríklad na prichádzajúce hovory a textové správy.

Keď spárujete hodinky s aplikáciou, upozornenia sú predvolené zapnuté. Môžete ich vypnúť v nastaveniach v položke Notifications (Upozornenia).

Po prijatí upozornenia sa na ciferníku hodiniek zobrazí vyskakovacie okno.

Zobrazenie upozornení

Ak sa celá správa nezmestí na obrazovku, stláčaním pravého dolného tlačidla môžete postupne zobraziť celý text.