Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používatelská prírucka - 1.12

Oznámenie o patentoch

Oznámenie o patentoch

Tento výrobok je chránený patentmi a patentovými prihláškami cakajúcimi na schválenie a príslušnými národnými zákonmi: Zoznam aktuálnych patentov je uvedený na stránke:

www.suunto.com/patents

www.valencell.com/patents

Boli podané aj dalšie patentové prihlášky.