Suunto Spartan Ultra Používateľská príručka - 1.12

Monitorovanie spánku

Monitorovanie spánku

Kvalitný nočný spánok je dôležitý pre zdravú myseľ a telo. Pomocou hodiniek môžete monitorovať svoj spánok a sledovať, koľko hodín v priemere spíte.

Ak si nasadíte hodinky Suunto Spartan Ultra do postele, budú monitorovať váš spánok na základe údajov akcelerometra. Hodinky môžete nechať aj vedľa postele, odporúčame však nechať si ich na tele, aby ste získali presnejšie údaje o spánku.

Monitorovanie spánku:

  1. Prejdite na nastavenia hodiniek, na položku Sleep (Spánok) a stlačte stredné tlačidlo.
  2. Zapnite možnosť Sleep tracking (Monitorovanie spánku).

    sleeptracking setting UltraSport

  3. Nastavte časy uloženia sa k spánku a vstávania podľa svojho bežného plánu spánku.

Posledný krok definuje čas na spanie. Hodinky používajú toto obdobie na stanovenie, kedy spíte (počas času na spanie) a celý spánok vykazujú ako jeden záznam. Ak počas noci vstanete, napríklad aby ste sa išli napiť, hodinky zarátajú nasledujúci spánok do toho istého záznamu.

POZNÁMKA:

Ak pôjdete spať pred svojím časom na spanie a súčasne vstanete po svojom čase na spanie, hodinky tento čas nezapočítajú do záznamu spánku. Svoj čas na spanie si nastavte na základe najskoršieho času, kedy môžete ísť spať, a najneskoršieho času, kedy môžete vstať.

Po aktivovaní monitorovania spánku môžete nastaviť aj svoj cieľ v rámci spánku. Typický dospelý človek potrebuje 7 až 9 hodín spánku denne, aj keď ideálne množstvo spánku pre vás sa môže líšiť od noriem.

Trendy spánku

Keď vstanete, privíta vás súhrn spánku. Súhrn obsahuje napríklad celkové trvanie spánku, ako aj odhadovaný čas, koľko ste boli hore (a pohybovali sa) a čas, koľko ste hlboko spali (bez pohybu).

Okrem súhrnu spánku môžete na základe informácií o spánku sledovať svoj celkový trend spánku. Pri zobrazení ciferníka hodiniek stlačte pravé dolné tlačidlo, kým sa nezobrazí displej Sleep (Spánok). Prvé zobrazenie obsahuje váš posledný spánok v porovnaní s vaším cieľom v rámci spánku.

sleepinsight UltraSport

Počas zobrazenia displeja spánku môžete potiahnutím prstom doprava zobraziť svoj priemerný spánok za uplynulých sedem dní.

Počas zobrazenia displeja Sleep (Spánok) môžete nechať stlačené stredné tlačidlo, aby ste získali prístup k nastaveniam monitorovania spánku a k najnovšiemu zhrnutiu spánku.

POZNÁMKA:

Všetky merania v spánku sú založené len na pohybe, preto sú to len odhady, ktoré nemusia odrážať vaše skutočné zvyky v oblasti spánku.

Automatický režim Nerušiť

Môžete použiť nastavenie Do Not Disturb (Nerušiť), aby sa počas vášho spánku automaticky aktivoval režim Nerušiť.