Suunto Spartan Ultra Uporabniški priročnik - 1.11

Štoparica

Ura vsebuje štoparico, s katero lahko izvajate osnovne meritve časa. Za dostop do štoparice podrsnite navzdol in se dotaknite ikone štoparice.

Stopwatch icon

Štoparico sprožite tako, da se dotaknete ikone za začetek ali pritisnete zgornjo tipko.

Stopwatch Spartan

Štoparico ustavite tako, da se dotaknete ikone za zaustavitev ali pritisnete spodnjo tipko. Delovanje štoparice nadaljujete tako, da se znova dotaknete ikone za začetek ali pritisnete zgornjo tipko.

Štoparico ponastavite tako, da se dotaknete ikone za ponastavitev ali pritisnete spodnjo tipko.

Stopwatch pause resume

Za izhod iz štoparice podrsnite desno ali držite pritisnjeno sredinsko tipko.