Find a dealer/service center

Suunto EON Core Gebruikershandleiding

Algoritmevergrendeling

Algoritmevergrendeling

Het Suunto Fused™ RGBM-algoritme wordt gedurende 48 uur vergrendeld als u langer dan drie (3) minuten decompressiestops overslaat. Als het algoritme vergrendeld is, is er geen algoritme-informatie beschikbaar en ziet u in plaats daarvan VERGRENDELD staan. Vergrendeling van het algoritme is een veiligheidsvoorziening waarmee aangegeven wordt dat de algoritme-informatie niet langer geldig is.

Wanneer u meer dan 0,6 m boven het decompressieplafond stijgt, wordt de plafondparameter rood, wijst er een pijl omlaag en wordt er een geluidsalarm gegenereerd.

ErrorCondition Core

In een dergelijke situatie dient u terug te gaan onder het plafondniveau om door te gaan met de decompressie. Indien u dit niet binnen drie (3) minuten doet, zal de Suunto EON Core de algoritmeberekening vergrendelen en in plaats daarvan VERGRENDELD tonen, zoals hieronder weergegeven. Zoals u ziet, is de plafondwaarde niet langer aanwezig.

permanentError Core

In deze status loopt u aanzienlijk meer risico op decompressieziekte (DCS). Gedurende de eerste 48 uur nadat u weer boven water bent, zal de decompressie-informatie niet beschikbaar zijn.

Het is mogelijk om te duiken terwijl het algoritme vergrendeld is, maar in plaats van de decompressie-informatie zal dan VERGRENDELD worden getoond. Wanneer u gaat duiken met een vergrendeld algoritme zorgt dit ervoor dat de vergrendelingstijd weer naar 48 uur gezet wordt zodra u weer terug aan het oppervlakte bent.