Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Uporabniški prirocnik - 1.12

VARNOST

VARNOST

Vrste varnostnih opozoril

OPOZORILO:
  • uporablja se za postopke ali okolišcine, ki lahko povzrocijo hude telesne poškodbe ali smrt.
POZOR:
  • uporablja se za postopke ali okolišcine, ki bodo izdelek poškodovale.
OPOMBA:
  • uporablja se za poudarjanje pomembnih informacij.
NASVET:
  • uporablja se za dodatne nasvete, kako uporabljati funkcije naprave.

Varnostni ukrepi

OPOZORILO:

Ceprav naši izdelki ustrezajo industrijskim standardom, se lahko na koži pojavi alergijska reakcija ali draženje, ko pride izdelek v stik s kožo. V tem primeru izdelek takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.

OPOZORILO:

Pred zacetkom vadbenega programa se vedno posvetujte z zdravnikom. Pretiravanje pri vadbi lahko povzroci hude poškodbe.

OPOZORILO:

Samo za rekreacijsko uporabo.

OPOZORILO:

Ne zanašajte se zgolj na sistem GPS ali trajanje delovanja izdelka pri baterijskem napajanju. Vedno uporabljajte zemljevide ali druga nadomestna sredstva, da zagotovite lastno varnost.

POZOR:

Na izdelek ne nanašajte nobenega topila, saj bi lahko poškodovalo površino.

POZOR:

Na izdelek ne nanašajte sredstev proti žuželkam, saj bi lahko poškodovala površino.

POZOR:

Izdelka ne zavrzite med navadne odpadke; obravnavajte ga kot elektronski odpadek, da preprecite onesnaževanje okolja.

POZOR:

Izdelka ne udarjajte in pazite, da vam ne pade, saj bi se lahko poškodoval.

OPOMBA:

V podjetju Suunto uporabljamo napredna tipala in algoritme za meritve, ki vam lahko pomagajo pri dejavnostih in pustolovšcinah. Prizadevamo si doseci cim vecjo natancnost. Vendar podatki, ki jih zbirajo naši izdelki in storitve, niso popolnoma zanesljivi, prav tako pa tudi meritve niso popolnoma natancne. Kalorije, srcni utrip, lokacija, zaznavanje gibanja, prepoznavanje udarcev, kazalniki telesne obremenitve in druge meritve morda ne odražajo dejanskega stanja. Izdelki in storitve Suunto so namenjeni izkljucno rekreativni uporabi in niso namenjeni kakršnim koli zdravstvenim namenom.