Find a dealer/service center

Suunto Spartan Ultra Потребителско ръководство - 1.11

Table of Content

Циферблатите

Suunto Spartan Ultra часовникът се предлага с няколко циферблата, от които да избирате – в дигитален или аналогов стил.

За да смените циферблата:

  1. Отидете на настройка Watch face (Циферблат) в стартиращата програма или докоснете и задръжте пръст върху дисплея за часа, или задръжте средния бутон натиснат, за да отворите контекстно меню, след което докоснете иконата Customize (Персонализиране) или натиснете средния бутон.

InContext menu Spartan

  1. Плъзнете нагоре и надолу, за да разгледате различните циферблати и докоснете онзи, който искате да изберете.
  2. Плъзнете нагоре и надолу, за да разгледате цветовите опции и докоснете онази, която искате да изберете.

watchface color

Всеки циферблат има допълнителна информация, като например дата или двойно време. Докоснете екрана, за да промените изгледа.