Find a dealer/service center

Suunto Spartan Ultra Používateľská príručka - 1.12

Movescount

Movescount

Suunto Movescount je rozširujúca sa športová komunita, kde si môžete vytvoriť vlastný športový denník, v ktorom budete zhromažďovať a zdieľať svoje aktivity a prispôsobovať si hodinky.

Ak ste to ešte neurobili, prejdite na stránku www.movescount.com a zaregistrujte sa. Keď budete mať používateľský účet, môžete ho prepojiť s hodinkami dvomi spôsobmi:

  • Počítač: prostredníctvom kábla USB pomocou aplikácie SuuntoLink
  • Mobilné zariadenie: prostredníctvom rozhrania Bluetooth pomocou aplikácie Suunto Movescount

SuuntoLink

Nainštalujte si aplikáciu SuuntoLink do počítača typu PC alebo Mac a vaše hodinky sa budú synchronizovať s aplikáciou Movescount, vaše GPS bude optimalizované a softvér v hodinkách sa bude aktualizovať.

Dôrazne odporúčame aktualizovať hodinky vždy, keď je k dispozícii nová verzia softvéru.

Viac informácií nájdete na adrese www.movescount.com/connect.

Aplikácia Suunto Movescount

Prostredníctvom aplikácie Suunto Movescount sa obohatia vaše zážitky s hodinkami Suunto Spartan Ultra. Spárujte hodinky s mobilnou aplikáciou a budete do hodiniek dostávať upozornenia, môžete meniť nastavia na cestách, fotografovať s údajmi z vašich dát o cvičení a oveľa viac.

TIP:

Ak máte v aplikácii Movescount uložené údaje o cvičení, môžete pomocou aplikácie Suunto Movescount pridať obrázky a vytvoriť si film Suunto Movie.

POZNÁMKA:

Ak je aktivovaný letový režim, párovanie sa nedá vykonať. Pred párovaním vypnite letový režim.

Spárovanie hodiniek s aplikáciou Suunto Movescount:

  1. Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth na hodinkách zapnuté. V ponuke nastavení prejdite na položku Connectivity (Konektivita) » Discovery (Zisťovanie) a ak nie je aktivovaná, aktivujte ju.
  2. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Suunto Movescount do kompatibilného mobilného zariadenia z obchodu iTunes App Store, Google Play alebo ďalších obľúbených obchodov v Číne.
  3. Spustite aplikáciu Suunto Movescount a zapnite rozhranie Bluetooth, ak ešte nie je zapnuté.
  4. Klepnite na ikonu nastavení v pravom hornom rohu obrazovky aplikácie a potom klepnutím na ikonu „+“ spárujte hodinky.
POZNÁMKA:

Niektoré funkcie vyžadujú internetové pripojenie cez Wi-Fi alebo mobilnú sieť. Operátor môže účtovať poplatok za dátové prenosy.