Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používatelská prírucka - 1.12

Ciferníky

Ciferníky

V hodinkách Suunto Spartan Trainer Wrist HR si môžete vybrat viacero ciferníkov digitálneho aj analógového typu.

Zmena ciferníka:

  1. Zo spúštaca prejdite na nastavenie položky Watch face (Ciferník) alebo podržaním stlaceného stredného tlacidla otvorte kontextovú ponuku. Stlacením stredného tlacidla vyberte položku Watch face (Ciferník).

    Kontextová ponuka

  2. Pomocou pravého horného alebo dolného tlacidla prechádzajte zobrazeniami ciferníka a požadovaný typ vyberte stlacením stredného tlacidla.

  3. Pomocou pravého horného alebo dolného tlacidla prechádzajte možnostami farieb a požadovaný typ vyberte stlacením stredného tlacidla.

    farba ciferníka hodiniek Trainer-en

Každý ciferník má doplnkové informácie, napríklad dátum alebo duálny cas. Stlacením stredného tlacidla možno prepínat medzi zobrazeniami.