Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používatelská prírucka - 1.12

Miesta záujmu

Miesta záujmu

Bod záujmu, teda POI, je špeciálne miesto, napríklad kemping alebo výhlad pozdlž trasy, ktoré si môžete uložit a neskôr k nemu navigovat. Body POI možno vytvorit v aplikácii Suunto Movescount alebo v hodinkách uložením aktuálnej polohy.

Každý POI definujú:

 • Názov POI
 • Typ POI
 • Dátum a cas vytvorenia
 • Zemepisná šírka
 • Zemepisná dlžka
 • Nadmorská výška

V hodinkách možno uložit maximálne 250 bodov POI.

Pridanie a vymazanie bodov POI

Do hodiniek možno pridat POI pomocou aplikácie Suunto Movescount alebo uložením aktuálnej polohy do hodiniek.

Pridanie POI pomocou aplikácie Suunto Movescount:

 1. Prejdite na nastavenia hodiniek na webovej stránke Suunto Movescount.
 2. Rozbalte cast Navigation (Navigácia) a potom POIs (Body záujmu).
 3. Kliknite na položku Create new point of interest (Vytvorit nový bod záujmu) a vyplnte podrobnosti o POI. Pomocou mapy zadajte zemepisnú dlžku a šírku.
 4. Uložte POI a potom ho výberom možnosti Use in watch (Použit v hodinkách) pridajte do hodiniek.
 5. Synchronizujte hodinky s webovou lokalitou Movescount pomocou SuuntoLink (kábel USB) alebo aplikácie Suunto Movescount (Bluetooth).

Ak ste s hodinkami vonku a narazíte na miesto, ktoré chcete uložit ako POI, môžete ho pridat priamo do hodiniek. POI sa pridá do vášho zoznamu bodov POI v hodinkách a pri dalšej synchronizácii sa pridá do vášho zoznamu bodov POI na webovej lokalite Movescount.

Pridanie POI pomocou hodiniek:

 1. Stlacením pravého horného tlacidla otvorte spúštac.
 2. Prejdite na položku Navigation (Navigácia) a klepnite na ikonu alebo stlacte stredné tlacidlo.
 3. Stlacením pravého dolného tlacidla prejdite nadol na položku Your location (Vaša poloha) a stlacte stredné tlacidlo.
 4. Pockajte, kým sa v hodinkách aktivuje GPS a vyhladá sa vaša poloha.
 5. Ked hodinky zobrazia vašu zemepisnú výšku a šírku, stlacením pravého horného tlacidla uložte svoju polohu ako POI a vyberte typ POI.
 6. Názov POI je predvolene rovnaký ako typ POI (s príslušným poradovým císlom). Názov môžete upravit neskôr na Movescount.

Vymazanie bodov POI

POI môžete odstránit z hodiniek deaktivovaním nastavenia Use in watch (Použit v hodinkách) pre POI na webovej lokalite Movescount alebo vymazaním POI zo zoznamu POI v hodinkách.

Vymazanie POI v hodinkách:

 1. Stlacením pravého horného tlacidla otvorte spúštac.
 2. Prejdite na položku Navigation (Navigácia) a stlacte stredné tlacidlo.
 3. Stlacením pravého dolného tlacidla prejdite nadol na položku POIs (Vaša poloha) a stlacte stredné tlacidlo.
 4. Prejdite na POI, ktorý chcete odstránit z hodiniek, a stlacte stredné tlacidlo.
 5. Prejdite na koniec podrobností a vyberte Delete (Vymazat).

Ked z hodiniek vymažete POI, neodstráni sa natrvalo. Pri dalšej synchronizácii hodiniek s webovou lokalitou Movescount sa vymazaný POI deaktivuje.

Ak chcete POI natrvalo vymazat, je potrebné vymazat ho na webovej lokalite Movescount.

Trvalé odstránenie POI:

 1. Na webovej lokalite Movescount prejdite na nastavenia hodiniek.
 2. Rozbalte cast Navigation (Navigácia) a potom POIs (Body záujmu).
 3. Prejdite na POI, ktorý chcete vymazat, a kliknite na ikonu koša.
 4. Vykonajte synchronizáciu hodiniek s webovou lokalitou Movescount pomocou SuuntoLink (kábel USB) alebo aplikácie Suunto Movescount (Bluetooth), aby sa POI odstránil aj zo zoznamu POI v hodinkách.

Navigácia k POI

Navigovat môžete k lubovolnému POI, ktorý je v zozname POI v hodinkách.

POZNÁMKA:

Pri navigácii k POI hodinky používajú plný výkon GPS.

Navigácia k POI:

 1. Stlacením pravého horného tlacidla otvorte spúštac.
 2. Prejdite na položku Navigation (Navigácia) a stlacte stredné tlacidlo.
 3. Prejdite na položku POIs (Body POI) a stlacením stredného tlacidla otvorte svoj zoznam bodov POI.
 4. Prejdite na POI, ku ktorému chcete navigovat, a stlacte stredné tlacidlo.
 5. Stlacením horného tlacidla spustite navigáciu.

Na zastavenie navigácie kedykolvek znovu stlacte horné tlacidlo.

Pocas vášho pohybu má navigácia k bodu POI dve zobrazenia:

 • zobrazenie POI s indikátorom smeru a vzdialenostou k POI

  POI detail view Trainer

 • mapové zobrazenie zobrazujúce aktuálnu polohu vo vztahu k POI a vašej ceste breadcrumb (trase, ktoré ste precestovali)

  POI map view Trainer

Stlacením stredného tlacidla možno prepínat medzi zobrazeniami. Ak sa prestanete pohybovat, hodinky na základe GPS nedokážu stanovit, ktorým smerom idete.

TIP:

Ked ste v zobrazení POI, klepnutím na displej zobrazte v dolnom riadku dalšie informácie, napríklad rozdiel nadmorskej výšky medzi aktuálnou polohou a POI a odhadovaný cas príchodu (ETA) alebo trasy (ETE).

V mapovom zobrazení sú ostatné body POI v blízkosti vyobrazené sivou farbou. Stlacením lavého horného tlacidla možno prepínat medzi prehladovou mapou a podrobným zobrazením. V podrobnom zobrazení upravíte úroven zväcšenia stlacením stredného tlacidla a následným zväcšením alebo zmenšením pomocou hodného a dolného tlacidla.

Stlacením pravého dolného tlacidla pocas navigácie otvoríte zoznam skratiek. Pomocou skratiek získate rýchly prístup k detailom o POI a akciám, ako sú napríklad uloženie aktuálnej polohy alebo výber POI, ku ktorému chcete navigovat, ako aj ukoncenie navigácie.

Typy POI

V hodinkách Suunto Spartan Trainer Wrist HR sú k dispozícii tieto typy POI:

poi basicvšeobecné miesto záujmu
poi beddingPodstielka (zviera, na lov)
poi beginZaciatok (zaciatok cesty alebo chodníka)
poi biggameVysoká zver (zviera, na lov)
poi birdVták (zviera, na lov)
poi homeBudova, domov
poi cafeKaviaren, jedlo, reštaurácia
poi campKemp, kemping
poi carAuto, parkovanie
poi caveJaskyna
poi hillÚtes, kopec, hora, údolie
poi lakePobrežie, jazero, rieka, voda
poi crossroadKrižovatka
poi emergPohotovost
poi endKoniec (koniec cesty alebo chodníka)
poi fishRyby, miesto rybolovu
poi forestLes
poi geoGeogaching
poi hotelHostel, hotel, ubytovanie
poi infoInformácie
poi meadowLúka
poi peakVrch
poi printsOdtlacky (stopy zvierat, na lov)
poi roadCesta
poi rockSkala
poi rubOškreté miesto (znacky zvierat, na lov)
poi scrapeVyhlbené miesto (znacky zvierat, na lov)
poi shotStrela (na lov)
poi sightVýhlad
poi smallgameNízka zver (zviera, na lov)
poi standPosed (na lov)
poi trailChodník
poi camFotopasca (na lov)
poi waterfallVodopád