Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 1.12

SuuntoLink

SuuntoLink

Nainštalujte si aplikáciu SuuntoLink do pocítaca typu PC alebo Mac a vaše hodinky sa budú synchronizovat s aplikáciou Movescount, vaše GPS bude optimalizované a softvér v hodinkách sa bude aktualizovat.

Dôrazne odporúcame aktualizovat hodinky vždy, ked je k dispozícii nová verzia softvéru.

Viac informácií nájdete na adrese www.movescount.com/connect.