Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Uporabniški prirocnik - 1.12

Poti

Uro Suunto Spartan Trainer Wrist HR lahko uporabite za navigacijo po poti. Pot nacrtujete v storitvi Suunto Movescount in jo ob naslednji sinhronizaciji prenesete v uro.

Po poti navigirate tako:

 1. Pritisnite zgornjo desno tipko, da odprete zaganjalnik.
 2. Pomaknite se do Navigation (Navigacija) in pritisnite sredinsko tipko.

  Navigation icon Trainer

 3. Pomaknite se do Routes (Poti) in pritisnite sredinsko tipko, da odprete seznam poti.

  Routes list Trainer

 4. Pomaknite se do poti, po kateri želite navigirati, in pritisnite sredinsko tipko.

 5. Za zacetek navigacije pritisnite zgornjo desno tipko.
 6. Ce želite ustaviti navigacijo, znova pritisnite zgornjo desno tipko.

  Route overview Trainer

Ce želite v podrobnem pogledu povecati ali pomanjšati prikaz, pridržite sredinsko tipko. Povecavo prilagodite z zgornjo in spodnjo desno tipko.

Route zoom Trainer

Ce na zaslonu za navigacijo pritisnete spodnjo tipko, se odpre seznam bližnjic. Te bližnjice omogocajo hiter dostop do dejanj med navigacijo, kot je shranjevanje trenutne lokacije ali izbira druge poti za navigacijo.

Vsi športni nacini z GPS-om imajo tudi možnost za izbiro poti. Glejte Navigacija med vadbo.

Navodila za navigacijo

Ko navigirate po poti, vam ura pomaga ostati na pravi poti z dodatnimi obvestili.

Ce na primer skrenete s poti za vec kot 100 m (330 ft), vas ura obvesti, da niste na pravi poti. Prav tako vas obvesti, ko se vrnete na pot.

Ko dosežete tocko na poti ali zanimivo tocko, se na zaslonu izpišejo podatki o razdalji do naslednje tocke na poti ali zanimive tocke ter ocenjenem casu, ki ga potrebujete do tja (ETE).

OPOMBA:

Ce navigirate po poti, ki križa samo sebe, na primer takšni, kot je prikazana na sliki 8, in na razpotju napacno zavijete, ura predpostavlja, da ste namenoma krenili v drugo smer na poti. V tem primeru ura prikaže naslednjo tocko na poti glede na trenutno, novo smer gibanja. Zato spremljajte sled opravljene poti, da boste med navigacijo po zapleteni poti zagotovo šli v pravo smer.

Navigacija z nadmorsko višino

Ce navigirate po poti, ki vkljucuje podatke o nadmorski višini, lahko navigirate tudi na podlagi vzpona in spusta z uporabo zaslona profila nadmorske višine. Na glavnem navigacijskem zaslonu (na katerem vidite pot) pritisnite sredinsko tipko, da preklopite na zaslon profila nadmorske višine.

Zaslon profila nadmorske višine prikazuje naslednje podatke:

 • zgoraj: vašo trenutno nadmorsko višino;
 • na sredini: profil nadmorske višine z vašim trenutnim položajem;
 • spodaj: preostali vzpon ali spust (pogled spremenite z zgornjo levo tipko).

Navigacija z nadmorsko višino za Trainer

Ce ste pri uporabi navigacije z nadmorsko višino prevec zašli s poti, bo ura na zaslonu profila nadmorske višine prikazala sporocilo Off route (S poti). Ce opazite to sporocilo, se pomaknite na zaslon za navigacijo po poti, da se vrnete na pot, preden nadaljujete z navigacijo z nadmorsko višino.