Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Uporabniški prirocnik - 1.12

Avtorske pravice

Avtorske pravice

© Suunto Oy 10/2016. Vse pravice pridržane. Suunto, imena izdelkov Suunto, njihovi logotipi in druge blagovne znamke ter imena Suunto so zašcitene ali obicajne blagovne znamke družbe Suunto Oy. Ta publikacija in njena vsebina sta last družbe Suunto Oy ter sta namenjeni izkljucno temu, da kupci pridobijo znanje in informacije o delovanju izdelkov Suunto. Ta vsebina se ne sme uporabljati ali distribuirati v kakršne koli druge namene in/ali kako drugace sporociti, razkriti ali reproducirati brez predhodnega pisnega soglasja družbe Suunto Oy. Ceprav smo si zelo prizadevali, da bi bile informacije v tej dokumentaciji celovite in tocne, niti izrecno niti nakazano ne jamcimo za njihovo tocnost. Vsebina tega dokumenta se lahko kadar koli nenapovedano spremeni. Najnovejša razlicica te dokumentacije je na voljo za prenos na naslovu www.suunto.com.