Share

Ranteesta mitattavan sykkeen tarkkuus

Ranteesta mitattava optinen syke on helppo ja kätevä keino seurata sykettä. Saat parhaat tulokset pitämällä mielessä sykemittaukseen vaikuttavat tekijät:

  • Kelloa on pidettävä suoraan ihoa vasten. Anturin ja ihon välissä ei saa olla ohuttakaan vaatetta.
  • Kello pitää ehkä asettaa korkeammalle käsivarteen kuin rannekellot normaalisti. Anturi havaitsee verenkierron kudoksen läpi. Mitä suuremmalla alueella kudosta se on, sitä parempi.
  • Optinen anturi ei välttämättä anna tarkkaa sykelukemaa uinnissa.
  • Käden liikkeet ja lihasten koukistus, esim. tennismailaan tarttuminen, voivat muuttaa anturin lukemien tarkkuutta.
  • Kun syke on alhainen, anturi ei ehkä pysty antamaan vakaita lukemia. Lyhyt muutaman minuutin verryttely ennen tallennuksen aloitusta auttaa.
  • Ihopigmentti ja tatuoinnit saattavat ehkäistä valon pääsyn iholle ja heikentää siten optiselta anturilta saatavien lukemien luotettavuutta.
  • Saat paremman tarkkuuden ja nopeamman vasteen harjoittelun aikaisiin sykkeen muutoksiin, kun käytät yhteensopivaa rintakehälle asetettavaa sykevyötä, kuten Suunto Smart Sensoria.
  • Sykelukemat saattavat vaihdella käyttäjän fysiologian, iän ja muiden tekijöiden mukaan. Joistakin käyttäjistä ei heidän fysiologiansa vuoksi saada vakaita, tarkkoja sykelukemia. Aktiivisuustaso saattaa myös vaikuttaa haitallisesti sykkeen mittaamiseen.


VAROITUS:
Optinen sykeanturiteknologia ei vielä ole yhtä tarkka tai luotettava menetelmä kuin sykkeen mittaaminen rintakehästä. Todellinen syke saattaa olla suurempi tai pienempi kuin optisen anturin lukema.