Share

Henkilötietojen suojaperiaatteet

TIETOSUOJASI ON MEILLE TÄRKEÄ

Suunto kunnioittaa asiakkaidensa yksityisyyden suojaa. Suunto on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan soveltuvia tietosuoja- ja muita lakeja. Toivomme, että nämä tietosuojaperiaatteet auttavat sinua ymmärtämään mitä tietoja Suunto kerää tuotteidensa ja palveluidensa käytön yhteydessä ja miten sellaista tietoa käytetään. Tietosuojaperiaatteissa esiintyvä termi ”henkilötieto” viittaa kaikkeen tietoon, joka on yhdistettävissä yksittäiseen luonnolliseen henkilöön. ”Suunto” viittaa Suunto Oy:hyn ja sen tytäryhtiöihin ja Amer Sports Oyj konserniyhtiöihin (myöhemmin ”me”, ”meitä” tai ”meidän”).

Tämä tietosuojaperiaate toimii samalla Suunnon tuotteiden ja palvelujen rekisteriselosteena ja se kuvaa sellaisten Suunnon tuotteiden ja palveluiden yhteydessä kerättävien henkilötietojen käsittelyä, joiden tarjoamisen yhteydessä viitataan tähän tietosuojaperiaatteeseen, kuten esimerkiksi Suunnon tuotteiden, lisälaitteiden ja palveluiden myynnissä, internet- sivustojen (mukaan lukien mobiilisivustot) kauppapaikkojen, tietokoneohjelmien, internet-palveluiden, takuupalveluiden, asiakastapahtumien, kampanjoiden, promootioiden tai muiden vastaavien tuotteiden ja palveluiden yhteydessä.

Joillakin Suunnon tuotteilla ja palveluilla voi olla omia henkilörekistereitään, joilla on oma rekisteriselosteensa tai tietosuojaperiaatteensa. Yksittäisen palvelun yhteydessä voidaan lisäksi antaa lisätietoja kyseisen palvelun yhteydessä kerättävistä henkilö- ja muista tiedoista sekä niiden käsittelystä. Mikäli annetut tiedot ovat ristiriidassa tämän politiikan kanssa, yksittäisen palvelun yhteydessä annetut tiedot ovat ensisijaisia.

Jatkamalla tämän sivuston käyttöä/ tai toimittamalla Suunnolle henkilötietoja/tai klikkaamalla ”hyväksyn” riippuen websivusta, palvelusta tai applikaatiosta jota käytät, annat nimenomaisen hyväksymisen ja sitoudut samalla siihen, että henkilötietojasi voidaan käsitellä tässä tietosuojaperiaatteessa kuvatulla tavalla. Mikäli et hyväksy tämän tietosuojaperiaatteen sisältöä, pyydämme sinua lopettamaan sivuston tai palvelun käytön sekä pyydämme että et toimita meille henkilötietojasi etkä myöskään anna hyväksymistäsi millään muulla tavalla.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilötietojasi kerätään rekisteröityessäsi Suunnon tuotteiden tai palveluiden käyttäjäksi, tuotteiden ja palveluiden myynnin ja niiden käytön yhteydessä sekä Suunnon tuotteiden ja palveluiden promootioiden ja myyntikampanjoiden yhteydessä.

Henkilötietojasi voidaan kerätä ja päivittää myös kolmansien osapuolten ylläpitämistä rekistereistä, esimerkiksi Väestörekisteristä ja Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä. Suunto kerää muun muassa seuraaviin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja:

 • Tekniset tiedot: Vaikka Suunnon sivustoja voi useimmiten selailla ilman, että sinun täytyy rekisteröityä tai muuten tunnistautua, selaimesi toimittaa Suunnolle tiettyjä tietoja, esimerkiksi käyttämäsi IP-osoitteen, selailun ajankohdan, miltä sivuilta olet tulossa, millä sivuilla vierailet, mitä linkkejä käytät ja mitä mainoksia tai muita sisältöjä olet katsonut. Suunnon tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä voi syntyä myös muuta teknisluonteista tietoa, jota keräämme. Esimerkiksi käyttäessäsi Suunnon palveluita yleisen viestintäverkon välityksellä, liittymäsi puhelinnumero, palvelun käyttöajankohta ja muita vastaavia palvelun käyttöä kuvaavia tietoja voi siirtyä Suunnolle osana normaalia viestin välitystä. Suunto käyttää internet-sivustoillaan evästeitä (”cookie”), joiden käytöstä annetaan lisätietoja alempana kohdassa 8. (Käyttäjän tunnistus ja evästeiden käyttö).
 • Asiakkaan toimittamat tiedot Suunto voi kerätä tuotteidensa ja palveluidensa yhteydessä seuraavia tietoja: asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, email-osoite ja muut yhteystiedot, joita tarvitaan mm. tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen, asiakasviestintään ja käyttäjien tunnistamiseen, sekä asiakkaan tallentamat reitti- ja urheilutiedot, kuvat yms. Voimme kerätä myös ns. demografiatietoja esim. ikä, sukupuoli, kieli, asuinaluetta kuvaavat tiedot, sekä mieltymyksiäsi, toivomuksiasi ja antamisia lupia ja suostumuksia kuvaavia tietoja sekä muita vastaavia tietoja, joita tarvitsemme mm. tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja voidaksemme tarjota sinulle kohdennettuja palveluita. Joidenkin palveluidemme yhteydessä sinulla voi olla mahdollisuus antaa Suunnolle muita henkilöitä koskevia tietoja, esimerkiksi silloin, kun haluat meidän toimittavan tuotteen tai palvelun toiselle vastaanottajalle.
 • Asiakkuuteesi ja sopimussuhteeseesi liittyvät tiedot Keräämme ja pyydämme tietoja asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvistä asioista, esimerkiksi tilaamiisi, ostamiisi ja/tai käyttämisiisi tuotteisiin ja palveluihin, sopimuksiin, yhteydenottoihin, asiakasvalituksiin, sekä takuu- ja muiden palveluiden tarjontaan ja käyttöön liittyviä tietoja, tuotteiden ja palveluiden maksamiseen ja laskutukseen liittyviä tietoja, kuten laskutusosoite, luottotietojen tarkastamiseen liittyvät tiedot, luottokorttitiedot, ja muut vastaavat taloudelliset tiedot, Suunnolle toimittamaasi aineistoa koskevat tiedot ja muita vastaavia Suunnon ja sinun välistä kanssakäymistä kuvaavia tietoja. Voimme nauhoittaa keskustelusi asiakaspalvelumme tai muun yhteyspalvelumme kanssa mikäli paikallinen laki tämän sallii. Joidenkin palveluidemme yhteydessä voimme kerätä paikkatietojasi. Paikkatietojesi käyttämiseen pyydämme kuitenkin aina etukäteen nimenomaisen suostumuksesi jokaisen palvelun osalta erikseen.


Rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen Henkilötietojasi voidaan käyttää pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen, tekemiesi tilausten hallinnointiin sekä sopimusten täytäntöönpanoon ja muiden vastaavien velvoitteiden täyttämiseen. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös tuotteiden ja palveluiden toteuttamiseen, käyttäjien tunnistamiseen ja tietoturvasta huolehtimiseen sekä tuotteiden ja palveluiden väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan lain sallimissa rajoissa. Voimme markkinoida tai muuten tuoda esiin muiden yritysten tuotteita tai palveluita omien palveluidemme yhteydessä. Henkilötietojasi ei kuitenkaan luovuteta Suunnon ulkopuolelle markkinointitarkoituksessa ilman suostumustasi.
 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen Henkilötietojasi voidaan käyttää Suunnon tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Silloin, kun se on mahdollista, pyrimme käyttämään tilastollisia ja muita vastaavia tietoja, joista yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös voidaksemme kohdentaa tuotteitamme ja palveluitamme sinulle, esimerkiksi tehdäksemme suosituksia tuotteisiimme ja palveluihimme liittyen tai näyttääksemme räätälöityjä sisältöjä. Voimme yhdistää eri tuotteiden ja palveluiden yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin, kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen ja voimme tehdä tilastoja tuotteiden ja palveluiden kehittämisen edellyttämässä laajuudessa.
 • Asiakasviestintä ja markkinointi Henkilötietojasi voidaan käyttää lain sallimissa rajoissa Suunnon ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä asiakasviestintään, esimerkiksi informoidaksemme sinua tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvistä asioista. Voimme myös tehdä asiakastyytyväisyyttä koskevia tutkimuksia.


Tietojen luovutus

Suunto ei myy, lainaa tai muutoin luovuta henkilötietojasi Suunnon ulkopuolelle muuta kuin seuraavissa tilanteissa:

 • Suostumus Voimme luovuttaa henkilötietojasi siinä määrin kuin meillä on suostumuksesi kyseiseen luovutukseen. Jotkin palvelumme voivat olla luonteeltaan sellaisia, että niissä julkaistaan käyttäjien henkilötietoja, esimerkiksi yhteisöpalvelut tai sellaiset palvelut, joiden avulla käyttäjät julkaisevat omia sisältöjään.
 • Amer Sports Oyj konserniyhtiöt ja alihankkijat Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Amer Sports Oyj konserniyhtiöille ja valtuutetuille alihankkijoille siinä määrin, kun ne osallistuvat tässä periaatteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun kuin Suunnolle tai Suunnon lukuun tarjottavan palvelun toteuttamiseen ja velvoitamme heidät pitämään tietosi salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi. Saat lisätietoja Amer Sports Oyj:n konserniyhtiöistä websivulta www.amersports.com.
 • Kansainväliset tietojen siirrot Suunnon tuotteita ja palveluita toteutetaan eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja käyttäen. Tällöin henkilötietojasi voidaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia Euroopan talousalueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista, esimerkiksi Amerikan Yhdysvaltoihin. Suunto huolehtii tällöinkin henkilötietojen suojan riittävästä tasosta mm. sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän politiikan mukaisesti.
 • Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset Henkilötietojasi voidaan luovuttaa lakiin perustuvien vaatimusten mukaisesti, esimerkiksi Suomessa tai muissa maissa, joissa henkilötietoja käsitellään toimivien viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla.
 • Yritysjärjestelyt Mikäli Suunto myy tai muuten järjestelee liiketoimintojaan, kyseiseen liiketoimintoon liittyviä henkilötietojasi voi siirtyä liiketoiminnan uusille omistajille.


Alaikäisiä koskevien tietojen käsittely

Suunto pyrkii siihen, että se ei kerää alle 13 -vuotiaiden henkilötietoja. Koska palvelujen käyttäjien ikää voi olla vaikea todentaa, myös alle 13 vuotiaita koskevia tietoja saattaa päätyä asiakastietokantoihimme. Varaamme oikeuden estää palvelun käytön alle 13 vuotiailta.

Toimintatapamme on, etteivät alaikäiset (Suomessa alle 18-vuotiaat henkilöt) voi tehdä ostoksia tai muita oikeustoimia tällä sivustolla ilman vanhempansa tai laillisen holhoojansa suostumusta ellei laista muuta johdu.

Tietojen laatu

Suunto pyrkii kohtuullisin toimenpitein huolehtimaan siitä, että hallitsemamme henkilötiedot ovat ajan tasalla ja muutoinkin oikeellisia. Pyrimme poistamaan vanhentuneet ja/tai virheelliset tiedot. Jotkin Suunnon tuotteet ja palvelut voivat mahdollistaa sen, että käyttäjä itse hallinnoi keräämiämme henkilötietoja. Kehotamme sinua aika ajoin tarkistamaan tietojesi ajan tasaisuuden tällaisia työkaluja käyttäen. Pyydämme huomioimaan, että on jokaisen käyttäjän asiana olla toimittamatta Suunnolle virheelliseksi tietämäänsä tietoa.

Rekisterin suojaus

Suunto käyttää tarkoituksenmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi.

Tällaisia keinoja voivat olla mm. palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen, alihankkijoiden huolellinen valinta sekä sopimuksellisten ja muiden vastaavien keinojen käyttö henkilötietojen käsittelyyn osallistuvien kolmansien osapuolten käytön yhteydessä. Voimme myös ottaa varmuuskopioita tarvittavassa määrin. Käytämme SSL- tai muita vastaavia standardien mukaisia tekniikoita suojataksemme elektronisten liiketapahtumien luottamuksellisuuden.

Käyttäjän tunnistus ja evästeiden käyttö

Suunto voi käyttää sivustoillaan evästeitä eli ”cookieta”. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka lähetetään päätelaitteesesi sivustoltamme, ja joiden avulla tyypillisesti kerätään tiettyjä päätelaitetta koskevia tietoja. Evästeiden käyttö mahdollistaa tiettyjä etuja käyttäjille, esimerkiksi käyttäjän täytyy syöttää salasanansa vain kerran istunnon aikana tai käyttäjän ei tarvitse täyttää ostoskoriaan uudestaan, jos ostotapahtuma jostain syystä keskeytyy. Evästeitä käytetään myös sivustomme liikenteen analysointiin, jotta voimme kehittää palveluitamme.

Suunto voi myös käyttää ns. web beaconeita joidenkin sivustojensa yhteydessä. Suunto ei käytä web beaconeita yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen henkilökohtaisesti, vaan sivustojemme kehittämiseen. Web beaconit ovat tyypillisesti sivustolle sijoitettavia graafisia kuvia, joiden avulla voidaan kerätä tietoja sivuston käytöstä. Tyypillisesti web beaconit eivät tuota muuta informaatiota, kuin mitä käyttäjän selain toimittaa palveluntarjoajalle osana palveluiden käyttöä. Niiden avulla voidaan myös analysoida evästeitä. Jos evästeiden käyttö on estetty, web beacon ei voi enää seurata tietyn käyttäjän toimintaa. Se voi kuitenkin edelleen kerätä selaimesi tuottamaa tietoa.

Mikäli et halua vastaanottaa evästeitä tai haluat tulla informoiduksi ennen niiden vastaanottamista, voit muuttaa selaimesi asetuksia vastaavasti, mikäli selaimesi tämän mahdollistaa. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin johtaa siihen, että sivuston tai palvelun kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissäsi. Joidenkin palveluntarjoajien sivustot, joihin Suunnon sivustoilla on linkki, voivat myös käyttää evästeitä tai web beaconeita. Suunnolla ei kuitenkaan ole pääsyä tai kontrollia tällaisiin evästeisiin.

Sinun oikeutesi

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Voit myös kieltää Suuntoa käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Joissakin tapauksissa, erityisesti, jos haluat poistaa henkilötietojasi, tämä voi tarkoittaa sitä ettemme voi jatkaa palvelun tarjoamista sinulle. Voit käyttää tarjoamiamme profiilinhallintatyökaluja yllämainittuihin tarkoituksiin sillä ne tarjoavat sinulle suoran pääsyn osaan henkilötiedoistasi ja mahdollistavat niiden tehokkaan hallinnan.

Tietojesi Rekisterinpitäjä

Suunto Oy, Valimotie7, 01510 Vantaa, on rekisterinpitäjä. Lisäksi Amer Sports Oyj konserniyhtiö voi toimia rekisterinpitäjänä.

Tietosuojan liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä:

Suunto Oy
Legal
Valimotie 7
01510 Vantaa

Muutokset rekisteriselosteeseen

Suunto voi milloin tahansa muuttaa tämän tietosuojaperiaatteen sisältöä ilman erillistä ilmoitusta.