Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Käyttöopas - 1.12

Kosketusnäyttö ja painikkeet

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro -kellossa on kosketusnäyttö ja kolme painiketta, joilla voit siirtyä näyttöihin ja ominaisuuksiin.

Pyyhkäisy ja napautus

  • selaa valikkoja ja näyttöjä pyyhkäisemällä ylös tai alas
  • selaa näyttöjä taakse- ja eteenpäin pyyhkäisemällä oikealle ja vasemmalle
  • selaa lisänäyttöjä ja -tietoja pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle
  • valitse kohta napauttamalla
  • avaa lisätietoja napauttamalla näyttöä
  • avaa tilannekohtainen valikko napauttamalla ja pitämällä näyttöä painettuna
  • palaa muista näytöistä (paitsi aloitusnäytöstä ja asetuksista) aikanäyttöön kaksoisnapauttamalla

Yläpainike

  • siirry näkymissä ja valikoissa ylöspäin painiketta painamalla

Keskipainike

  • valitse kohde tai avaa lisätietoja painiketta painamalla
  • palaa asetusvalikkoon pitämällä painiketta painettuna
  • avaa tilannekohtainen valikko pitämällä painiketta painettuna

Alapainike

  • siirry näkymissä ja valikoissa alaspäin painiketta painamalla

Harjoittelun tallennuksen aikana:

Yläpainike

  • keskeytä tai jatka tallennusta painiketta painamalla
  • vaihda aktiviteettia pitämällä painiketta painettuna

Keskipainike

  • vaihda näyttöä painiketta painamalla
  • avaa tilannekohtainen valikko pitämällä painiketta painettuna

Alapainike

  • merkitse kierros painiketta painamalla
  • lukitse tai avaa painikkeet pitämällä painiketta painettuna