Suunto Ambit2 S Gebruikershandleiding - 2.0

CE

Suunto Oy verklaart hierbij dat deze polscomputer voldoet aan de wezenlijke vereisten en overige relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC.