Suunto Spartan Trainer Wrist HR Käyttöopas - 1.11

Kuvakkeet

Suunto Spartan Trainer Wrist HR käyttää seuraavia kuvakkeita:

kuvake: korkeuskorkeus
kuvake: korkeuserokorkeusero
kuvake: nousunousu
kuvake: nousuaikanousuaika
kuvake: lukkopainikelukitus
kuvake: kadenssikadenssi
kuvake: kaloritkalorit
kuvake: navigointisijaintinykyinen sijainti (navigointi)
kuvake: lataaminenlataaminen
kuvake: laskulasku
kuvake: laskuaikalaskuaika
kuvake: matkamatka
kuvake: kestokesto
kuvake: harjoittelu Spartanharjoittelu
kuvake: vikavika
kuvake: tasaisellatasaisella
kuvake: GPS-tiedot saatuGPS-tiedot saatu
kuvake: sykesyke
kuvake: sykesignaali saatusykeanturin signaali saatu
kuvake: korkein piste Spartankorkein piste
kuvake: saapuva puhelusaapuva puhelu
kuvake: lokikirjalokikirja
kuvake: akku vähissäakku vähissä
kuvake: matalin piste Spartanmatalin piste
kuvake: ilmoitusviesti/ilmoitus
kuvake: vastaamaton puheluvastaamaton puhelu
kuvake: navigointinavigointi
kuvake: ei nousujaei nousuja
kuvake: ei laskujaei laskuja
kuvake: pois reitiltäpois reitiltä
kuvake: vauhtivauhti
kuvake: lokiin suunniteltusuunniteltu Move
kuvake: POD-signaali saatuPOD-signaali saatu
kuvake: powerPOD-signaali saatuPower POD -signaali saatu
kuvake: PTEHuippuharjoitusvaikutus
kuvake: palautumisaikapalautumisaika
kuvake: päivitysilmoitusohjelmistopäivitys saatavana
kuvake: askeleetaskeleet
kuvake: sekuntikellosekuntikello
kuvake: vetonopeusvetonopeus (uinti)
kuvake: onnistuionnistui
kuvake: synkronointisynkronointi
kuvake: asetukset Spartanasetukset