Suunto Spartan Trainer Wrist HR Käyttöopas - 1.11

Akku

Yhden latauksen kesto riippuu siitä, miten ja missä olosuhteissa kelloa käytetään. Esimerkiksi alhaiset lämpötilat lyhentävät kertalatauksen kestoa. Yleisesti ottaen ladattavien akkujen varauksen pitokyky heikkenee ajan kuluessa.

HUOMAUTUS:

Mikäli varauksen pitokyky heikkenee epänormaalisti akun viallisuuden takia, Suunnon takuu kattaa akun vaihdon yhden vuoden tai 300 latauskerran ajan (sen mukaan, kumpi toteutuu aiemmin).

Akun varaustason ollessa alle 10 prosenttia, kellon näytöllä näkyy alhaisen varaustason kuvake. Jos akun varaus laskee erittäin alhaiselle tasolle, kello siirtyy alhaisen varaustason tilaan ja näytölle ilmestyy latauskuvake.

Akku lähes tyhjä Spartan Trainer

Lataa kello sen mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Kello herää alhaisen varaustason tilasta, kun akku on latautunut riittävästi.

VAROITUS:

Lataa kello vain IEC 60950-1 -virtalähdestandardin mukaisilla USB-adaptereilla. Standardia noudattamattomat adapterit voivat vahingoittaa kelloa tai aiheuttaa tulipalon.