Suunto Spartan Trainer Wrist HR Käyttöopas - 1.12

Aktiivisuusseuranta

Kellosi tarkkailee yleistä aktiivisuuttasi päivän mittaan. Tämä on tärkeä ominaisuus niin arkikuntoilijoille kuin kilpatason urheilijoillekin. Vaikka aktiivisuus tekee hyvää, ankara harjoittelu edellyttää kunnon palautumispäiviä.

Aktiivisuuslaskuri nollautuu automaattisesti aina keskiyöllä. Viikon lopussa kello tekee yhteenvedon aktiivisuudestasi.

Voit tarkistaa päivän kokonaisaskelmääräsi painamalla kellotaulunäytössä oikeata alapainiketta.

Aktiivisuusseuranta: askeleet Spartan Trainer

Kello laskee askeleesi kiihtyvyysmittarin avulla. Kumulatiivinen askelmäärä kertyy vuorokauden ympäri viikon jokaisena päivänä myös harjoittelun ja muiden aktiviteettien tallennuksen yhteydessä. Askeleita ei kuitenkaan lasketa tietyissä urheilulajeissa kuten uinti ja pyöräily.

Askelten lisäksi voit vasenta yläpainiketta painamalla tarkistaa päivän kalorikulutusarvion.

Aktiivisuusseuranta: kalorit Spartan Trainer

Näytön keskellä oleva suuri numero ilmaisee siihen mennessä kulutettujen aktiivikalorien arvioidun määrän. Sen alapuolella näkyy kaiken kaikkiaan kulutettujen kalorien määrä. Kokonaiskalorimäärään sisältyvät sekä aktiivikalorit että perusaineenvaihdunta-arvosi (ks. alla).

Näyttöjen renkaat ilmaisevat, kuinka lähellä päivittäisiä aktiivisuustavoitteitasi olet: Näitä tavoitteita voi säätää omien mieltymysten mukaan (katso alla).

Voit myös tarkistaa aktiivisuutesi viimeisiltä seitsemältä päivältä painamalla vasenta alapainiketta. Paina keskipainiketta vaihtaaksesi askel- ja kalorinäytön välillä.

Aktiivisuusseuranta: askeleet 7 päivää

Aktiivisuustavoitteet

Voit säätää päivittäisiä tavoitteitasi sekä askel- että kalorimäärän suhteen. Avaa aktiivisuuden tavoiteasetukset painamalla aktiivisuusseurantanäytössä keskipainiketta pitkään.

Daily HR setting Trainer

Askeltavoitetta asettaessasi määrität kokonaisaskelmäärän koko päivälle.

Päivässä kuluttamasi kokonaiskalorimäärä perustuu kahteen tekijään: perusaineenvaihduntaasi (BMR) ja fyysiseen aktiivisuuteesi.

Activity Goals calories Trainer

BMR on kalorimäärä, jonka kehosi kuluttaa lepotilassa. Nämä kalorit kuluvat kehosi lämpimänä pitämiseen ja perustoimintoihin, kuten silmien räpyttämiseen ja sydämen sykkimiseen. Luku perustuu henkilökohtaiseen profiiliisi, johon kuuluvia tietoja ovat mm. ikä ja sukupuoli.

Kun asetat kaloritavoitteen, määrität, kuinka paljon kaloreja haluat kuluttaa BMR-arvon lisäksi. Nämä ovat ns. aktiivikaloreita. Aktiviteettinäytön ympärillä oleva rengas etenee sen mukaan, kuinka paljon aktiivikaloreita kulutat päivän aikana tavoitteeseesi nähden.

Välitön syke

Välittömässä sykenäkymässä näet sykkeestäsi pikakatsauksen. Näkymässä näet sykkeesi kymmenen minuutin ajalta kuvaajana ja arvion tunnissa kuluttamastasi kalorimäärästä, sekä nykyisen sykkeesi.

Välitön syke Trainer

Välittömän sykkeen tarkasteleminen:

  1. Voit vierittää aktiivisuuden seurantanäyttöön painamalla kellotaulunäytössä oikeata alapainiketta.
  2. Avaa välitön sykenäyttö painamalla keskipainiketta.
  3. Voit poistua näytöstä ja palata kellotaulunäkymään painamalla yläpainiketta.

Päivittäissyke

Päivittäissykenäkymässä näet sykkeesi 12 tunnin ajalta. Tämä on hyödyllinen tiedonlähde esimerkiksi palautumisen seuraamiseen tiukan treenin jälkeen.

Näkymä näyttää sykkeesi 12 tunnin ajalta kuvaajana. Kuvaajan perustana on keskisykkeesi 24 minuutin aikajaksoissa. Lisäksi saat arvion keskimääräisestä kalorikulutuksestasi tunnissa sekä alimman sykkeesi 12 tunnin jaksolta.

Alin sykkeesi viimeisten 12 tunnin ajalta kertoo hyvin palautumisesi tilan. Jos se on tavallista korkeampi, et todennäköisesti ole palautunut vielä kokonaan edellisestä harjoittelukerrasta.

Päivittäissyke Trainer

Jos tallennat harjoituksen, päivittäissykearvoissa näkyvät harjoittelun aiheuttama korkeampi syke ja kalorien kulutus. Muista kuitenkin, että kuvaaja ja kulutusmäärät ovat keskiarvoja. Jos sykkeesi nousee enimmillään 200 lyöntiin minuutissa harjoituksen aikana, kuvaaja ei näytä tätä enimmäisarvoa, vaan keskiarvon niiltä 24 minuutilta, joiden aikana saavutat huippusykkeen.

Ennen kuin voit tarkastella päivittäissykenäyttöä, päivittäissyketoiminto on otettava käyttöön. Ominaisuuden voi kytkeä päälle tai pois päältä asetusten kohdassa Aktiivisuus. Aktiivisuuden seurantanäytössä voit avata aktiviteettiasetukset myös pitämällä keskipainiketta painettuna.

Kun päivittäissyke on käytössä, kello aktivoi optisen sykeanturin säännöllisesti tarkistaakseen sykkeesi. Tämä lisää jonkin verran akun kulutusta.

Päivittäissyke: asetus Trainer

Kun toiminto otetaan käyttöön, kellon täytyy tarkkailla sykettä ensin 24 minuutin ajan ennen kuin se voi näyttää syketietoja.

Päivittäissykkeen tarkasteleminen:

  1. Voit vierittää aktiivisuuden seurantanäyttöön painamalla kellotaulunäytössä oikeata alapainiketta.
  2. Siirry välittömään sykenäyttöön painamalla keskipainiketta ja vaihda sitten päivittäissykenäyttöön painamalla keskipainiketta uudestaan.
  3. Voit poistua näytöstä ja palata kellotaulunäkymään painamalla oikeata yläpainiketta.
HUOMAUTUS:

Jo toimintaa ei hetkeen ole, esim. jos kello ei ole ranteessa tai nukut sikeästi, kello siirtyy lepotilaan ja sammuttaa optisen sykeanturin. Jos haluat seurata sykettä yön aikana, aktivoi Älä häiritse -tila (katso Älä häiritse -tila).