Share

Sivuston käyttöehdot ja tekijänoikeudet

TEKIJÄNOIKEUDET

Copyright © Suunto Oy 10/2012. Tämä Web-sivusto sisältöineen on Suunto Oy:n omaisuutta. Sivusto sisältää Suunto-tuotteisiin liittyviä tietoja, jotka on tarkoitettu vain Suunnon asiakkaiden käyttöön. Sisältöä ei saa käyttää, jaella, välittää, kopioida eikä jäljentää millään tavalla mihinkään muihin tarkoituksiin ilman Suunto Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

TAVARAMERKIT

Suunto ja Movescount ovat Suunto Oy:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Suunnon tuotteiden, toimintojen ja sisältöjen nimet ovat Suunto Oy:n rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä. Muut tuotteet ja yritysten nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä.

Ensisijainen tavaramerkki on SUUNTO. Myös tuotteiden nimet ja tunnuslauseet voivat olla rekisteröityjä. Kaikki tavaramerkit – rekisteröidyt tai rekisteröimättömät – ovat Suunto Oy:n omaisuutta. Osastojen, tytäryhtiöiden tai kolmansien osapuolien omistajuus tai rekisteröinti niiden kautta on ehdottomasti kielletty.

VERKKOALUEIDEN NIMET

Viralliset verkkoalueiden nimet ovat www.suunto.com ja www.movescount.com. Suunto Oy pidättää oikeudet kaikkiin verkkoalueiden nimiin, jotka sisältävät Suunnon tavaramerkin SUUNTO.

Jos maahantuoja kokee, että suunto.xx- tai movescount.xx-verkkoalueiden paikalliset nimet olisivat tarpeen, Suunto Oy voi rekisteröidä kyseiset paikalliset verkkoalueen nimet, jos Suunto Oy pitää paikallisversioiden rekisteröintiä mielekkäänä.

Kaikki suunto.xx-verkkoalueet ohjautuvat edelleen osoitteeseen suunto.com, ja kaikki movescount.xx-verkkoalueet ohjautuvat edelleen osoitteeseen movescount.com. Tytäryhtiöt tai kolmannet osapuolet eivät missään tapauksessa saa rekisteröidä kyseisten verkkoaluenimien versioita itsenäisesti.

Suunto-tukkumyyjät, -maahantuojat ja -jälleenmyyjät voivat ylläpitää omia Web-sivustojaan sekä mainostaa ja myydä Suunnon tuotteita niiden avulla. Kyseisten sivustojen verkkoaluenimissä ei kuitenkaan saa olla nimeä Suunto tai muiden Suunnon tavaramerkkien nimiä. Suunto voi pyynnöstä ja arvioinnin perusteella lisätä linkkejä suunto.com-sivustosta kyseisiin sivustoihin. Linkit näkyvät maahantuoja- ja jälleenmyyjäluetteloissa.

EHDOT

1. Hyväksyminen
Nämä Ehdot, yhdessä Tietosuojakäytännön (kokonaisuutena Ehdot) kanssa, ohjaavat sen sovelluksen tai Web-sivuston käyttöä, josta kyseiset Ehdot on saatu. Sovellukseen tai sivustoon liittyvien palvelujen (kokonaisuutena Palvelut) käyttö ja Ehdot muodostavat käyttäjän ja Suunto Oy:n välisen sopimuksen, jossa määritetään käyttäjän sekä Suunnon, mukaan lukien sen tytäryhtiöt ja alihankkijat (kokonaisuutena Suunto), Palvelua koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Tiettyihin Palvelun osiin saattaa liittyä lisäehtoja.

Käyttäjä saa käyttää Palvelua vain, jos käyttäjä hyväksyy nämä Ehdot.

2. Käyttöoikeus
Palvelua voivat käyttää 13-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Jos käyttäjä on vähintään 13-vuotias mutta alaikäinen oman maansa lainsäädännön mukaan, käyttäjän on käytävä läpi Ehdot ja annettava vanhempansa tai laillisen huoltajansa tehdä rekisteröinti loppuun puolestaan, jotta käyttäjä voisi käyttää Palvelua. Rekisteröinnin tekevän henkilön on oltava laillisesti toimivaltainen.

3. Rekisteröinti ja irtisanominen
Käyttäjä sitoutuu antamaan totuudenmukaiset ja täydelliset tiedot rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi sekä pitämään kyseiset tiedot ajan tasalla. Henkilöllisyyttä koskevien harhaanjohtavien tietojen antaminen on kiellettyä.

Rekisteröinnin yhteydessä luodaan käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjä (ja käyttäjän vanhempi tai laillinen huoltaja, jos käyttäjä on alaikäinen) on henkilökohtaisesti vastuussa kaikesta käyttäjän oman käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla tapahtuvasta Palvelun käytöstä. Käyttäjä sitoutuu suojaamaan käyttäjätunnuksensa ja salasanansa väärinkäytöksiltä ja ilmoittamaan Suunnolle heti mahdollisista väärinkäytöksistä.

Käyttäjä voi irtisanoa rekisteröintinsä, jos käyttäjä ei halua enää käyttää Palvelua. Irtisanomisen jälkeen käyttäjällä ei ole enää Palvelun käyttöoikeuksia. Suunto voi irtisanoa käyttäjän rekisteröinnin tai rajoittaa käyttäjän käyttöoikeuksia Palvelun tiettyihin osiin, jos ilmenee, että käyttäjä on toiminut Ehtojen vastaisesti, tai ennakkoon ilmoittamalla, jos käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun käyttäjätunnuksellaan kuuteen (6) kuukauteen.

Lukuun ottamatta Tietosuojakäytännössä mainittuja osia Suunto ei ole vastuussa käyttäjän Palveluun lähettämien tietojen tai sisällön (Materiaalin) poistamisesta, kun käyttäjän rekisteröinti irtisanotaan.

Kun käyttäjä tai Suunto on poistanut Materiaalin Palvelusta, Materiaalista saattaa jäädä edelleen jälkiä tai kopioita Palveluun.

4. Palvelun käyttö
Käyttäjä sitoutuu
käyttämään palvelua vain yksityisiin, muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin
noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, ehtoja ja hyviä tapoja
lähettämään vain Materiaalia, joka ei ole laitonta, loukkaavaa, herjaavaa, pornografista, ahdistelevaa, kunniaa loukkaavaa tai muutoin sopimatonta
kunnioittamaan muiden yksityisyyttä
hankkimaan kaikki tarvittavat suostumukset, luvat tai lisenssit, joita Materiaalin laillinen lähetysoikeus saattaa edellyttää
lähettämään vain Materiaalia, joka ei ole roskapostia eikä Palvelulle tai sen käyttäjien edulle tai omaisuudelle haitallisia tiedostoja tai tekniikoita.

Suunto voi olematta siihen velvollinen
tarkistaa haluamansa Materiaalin tai valvoa sitä
poistaa Palvelusta Materiaalia sekä rajoittaa minkä tahansa Palvelun osan käyttöä milloin tahansa oman harkintansa mukaan.

5. Tekijänoikeusrikkomuksia koskevat ilmoitukset
Käyttäjä voi ilmoittaa Suunnolle Palvelussa tapahtuneesta tekijänoikeusrikkomuksesta antamalla ilmoituksen (a) sähköpostitse otsikolla Copyright Notification osoitteeseen copyright.notices@suunto.com, (b) postittamalla asiakirjan, jonka otsikko on Copyright Notification, osoitteeseen Suunto, Tammiston kauppatie 7 A, 01510 Vantaa, tai (c) verkkolomakkeen avulla, jos se on käytettävissä. Ilmoituksessa on

(1) yksilöitävä alkuperäinen tekijänoikeuksien alainen teos, jota käyttäjä epäilee rikkomuksen koskevan
(2) yksilöitävä Palvelun sisältö, jonka käyttäjä epäilee rikkovan ilmoitetun alkuperäisteoksen tekijänoikeuksia. Käyttäjän tulee toimittaa Suunnolle tarpeeksi tietoja, jotta Suunto löytää Palvelun sisällön, jonka käyttäjä epäilee rikkovan tekijänoikeuksia
(3) annettava käyttäjän omat yhteistiedot, mukaan lukien koko nimi, postiosoite, puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite
(4) toimitettava lausunto, jossa käyttäjä ilmaisee uskovansa vilpittömästi, että mainitun sisällön käyttö mainitulla tavalla ei ole tekijänoikeuksien omistajan, tämän edustajan tai lain oikeuttamaa
(5) toimitettava seuraava lausunto: "Vakuutan perättömästä lausunnosta annettavan rangaistuksen uhalla, että tämän ilmoituksen ja valituksen tiedot ovat oikeat ja että olen sen sisällön tekijänoikeuksien omistaja tai valtuutettu toimimaan sen sisällön tekijänoikeuksien omistajan puolesta, johon liittyvää yksinoikeutta on loukattu."
(6) oltava käyttäjän allekirjoitus.

6. Käyttöoikeudet
Suunto ei vaadi omistajuutta käyttäjän lähettämään Materiaaliin. Materiaalin lähettäminen Palveluun ei merkitse Materiaalin omistusoikeuden siirtymistä Suunnolle.

Materiaalia Palveluun lähettämällä käyttäjä myöntää kuitenkin Suunnolle maailmanlaajuisen, rajoittamattoman, siirrettävän, täysin maksetun, lisenssimaksuttoman, ikuisen ja peruuttamattoman oikeuden Materiaalin käyttöön, kopiointiin, julkiseen esittämiseen, näyttämiseen, jakamiseen ja muokkaamiseen sekä Materiaalista johdettujen teosten laatimiseen tai Materiaalin sisällyttämiseen muihin teoksiin ja kyseisten teosten alilisensointiin.

Palvelun käyttäjille myönnetään rajoittamaton, siirtymätön ja peruutettavissa oleva oikeus (Suunto voi oman harkintansa mukaan peruuttaa tämän oikeuden milloin tahansa) Palvelun Ehtojen mukaiseen käyttöön. Muita Palvelun tietoja tai sisältöä koskevia immateriaalioikeuksia ei myönnetä.

7. Maksut
Palvelun käytöstä saatetaan veloittaa maksuja nyt tai tulevaisuudessa.

Suunnon mahdollisesti veloittamat maksut ilmoitetaan erikseen Palvelun yhteydessä.

Palvelun käyttöön saattaa liittyä tiedonsiirtoa käyttäjän palveluntarjoajan verkon kautta. Palveluntarjoaja voi veloittaa maksuja kyseisistä tiedonsiirroista.

Suunto ei ota vastuulleen tällaisten veloitusten maksamista.

8. Saatavuus
Palvelu ei ehkä ole saatavana kaikissa maissa, ja se on ehkä käytettävissä vain tietyillä kielillä. Palvelun käytettävyys voi olla verkkosidonnaista. Pyydä lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Suunto pidättää oikeuden muuttaa, parantaa ja korjata Palvelua oman harkintansa mukaan. Palvelu voi olla poissa käytöstä huoltokatkojen aikana tai muina aikoina.

Suunto voi myös päättää Palvelun tai sen osan toiminnan lopettamisesta oman harkintansa mukaan. Tällaisessa tapauksessa asiasta ilmoitetaan etukäteen.

9. Kanssakäyminen muiden kanssa
Voit olla vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa Palvelussa tai sen kautta. Käyttäjä ymmärtää, että Suunto ei ole osallisena tällaiseen vuorovaikutukseen ja että vuorovaikutus tapahtuu vain käyttäjän ja muiden käyttäjien välillä.

10. Henkilökohtaiset tiedot
Tietosuojakäytäntö ja näiden Ehtojen lisälausekkeet ohjaavat henkilökohtaisten tietojesi käyttöä.

11. Vastuun rajoitus
Palvelu tuotetaan sellaisena kuin se on käytettävissä. Suunto ei takaa, että Palvelu toimisi keskeytymättömästi tai että siinä ei voisi ilmetä virheitä tai viruksia. Minkäänlaisia välillisiä tai välittömiä takuita, rajoituksetta mukaan lukien omistustakuut tai oikeudenloukkaamattomuustakuut ja välilliset takuut, jotka koskevat kaupallisuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ei myönnetä Palvelun käytettävyyden, luotettavuuden, tietojen tai sisällön osalta. Käyttäjä nimenomaisesti hyväksyy, että Palvelun käyttö on hänen omalla vastuullaan ja että käyttäjä voi altistua useista lähteistä peräisin olevalle sisällölle.

Suunto ei ota vastuuta räikeästä piittaamattomuudesta tai tahallisesta väärinkäytöstä aiheutuneista kuolemantapauksista tai loukkaantumisista eikä mistään suorista, epäsuorista, liitännäisistä, rangaistusluonteisista tai epäsuorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Palvelun käytöstä tai siitä, että Palvelu ei ole ollut käytettävissä.

12. Vahingonkorvaukset
Käyttäjä suostuu puolustamaan Suuntoa ja turvaamaan Suunnon kaikilta sellaisilta kolmannen osapuolen esittämiltä vaateilta ja korvausvelvollisuuksilta, arvioinneilta, tappioilta, kustannuksilta tai vahingoilta sekä pitämään Suunnon niiden ulkopuolella, jotka ovat aiheutuneet i) Ehtojen vastaisesta käytöstä, ii) tekemästäsi immateriaalioikeusrikkomuksesta, muihin oikeuksiin tai kolmannen osapuolen yksityisyyteen kohdistuneista rikkomuksista, iii) Palvelun väärinkäytöstä, johon kolmas osapuoli on syyllistynyt päästyään käsiksi käyttäjän käyttäjätunnukseen ja salasanaan, koska käyttäjä ei ollut suojannut niitä asianmukaisesti.

13. Sekalaista
13.1 Lainkäyttöalueen ja sovittelukäytännön valinta
Niiltä osin kuin voimassa oleva lainsäädäntö ei sitä estä tai asiasta ei ole erikseen mainittu, näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakeja lukuun ottamatta joitakin muita ristiriitaisia lakisäädöksiä.

Jos asut Yhdysvalloissa, seuraava kappale on voimassa:

Ehtoihin sovelletaan New Yorkin osavaltion lakeja lukuun ottamatta joitakin muita ristiriitaisia lakisäädöksiä. Kaikki näitä Palvelun Ehtoja koskevat riita-asiat tulee toimittaa sitovaan sovitteluun Manhattanin liittotuomioistuimeen New Yorkissa kahdeksantoista (18) kuukauden kuluessa siitä päivästä laskien, jolloin kanteen nostoon johtaneet tosiasiat tulivat kanteen nostaneen osapuolen tietoon tai josta lähtien tämän olisi pitänyt olla tietoinen niistä. Suunto voi myös hakea kieltotuomiota tai muuta oikeuden päätöstä, jos käyttäjä on rikkonut tai uhannut rikkoa mitään immateriaalioikeuksia. Kaikkiin sovitteluun liittyviin asioihin sovelletaan Federal Arbitration Act -lakia (9 U.S.C. §1 et. seq.). Yksi sovittelija hoitaa sovittelun voimassa olevien American Arbitration Associationin (AAA) Wireless Arbitration Rules -sääntöjen mukaisesti. Kunkin osapuolen tulee toimittaa sovittelijalle kaikki sellaiset vaateet, jotka muodostaisivat pakollisen vastakanteen, tai kyseiset vaateet hylätään. Esimerkinomaisista, erityisluontoisista, välillisistä tai rangaistusluonteisista vahingonkorvauksista annettavia tuomioita ei sallita. Sovittelijan päätöksen mukainen hävinnyt osapuoli maksaa sovittelun kustannukset. Sovittelijan päätös on sitova, ja se voidaan antaa täytäntöön pantavana tuomiona missä tahansa laillisesti toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Sovittelu toteutetaan yksilökohtaisena (ei luokkakohtaisena), ja sovittelua ei tule liittää toiseen sovitteluun, joka koskee toista henkilöä tai oikeussubjektia.

13.2 Lainvoimaisuus
Ehdot eivät sulje pois tai rajoita mitään käyttäjän asuinmaassa voimassa olevia lakisääteisiä oikeuksia. Jos jokin Ehtojen lauseke todetaan mitättömäksi, muiden lausekkeiden lainvoimaisuus säilyy ja mitätön lauseke korvataan lainvoimaisella lausekkeella, joka on lähinnä Ehtojen tulosta ja tarkoitusta. Jos näiden Ehtojen ja Tietosuojakäytännön kohdat ovat keskenään ristiriidassa, näiden Ehtojen lausekkeet ovat ensisijaisia. Irtisanomisen jälkeen voimassa oleviksi tarkoitetut Ehtojen lausekkeet ovat lainvoimaisia myös irtisanomisen jälkeen.

13.3 Ehtojen muutokset
Suunto pidättää oikeuden muuttaa Ehtoja milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta. Jos Ehtoja muutetaan olennaisilta ja huomattavilta osin, Suunto ilmoittaa muutoksesta erikseen etukäteen.

Käyttäjän vastuulla on tarkistaa Ehdot säännöllisesti. Palvelun käytön jatkaminen merkitsee Ehtojen muutosten ja Palvelun muokkausten hyväksymistä.

13.4 Linkit kolmannen osapuolen sivustoihin ja sisältöön
Suunto voi helpottaa Palvelun käytettävyyttä lisäämällä linkkejä Internet-sivustoihin, jotka kolmas osapuoli omistaa tai joita kolmas osapuoli ylläpitää ja jotka eivät kuulu Palveluun. Käyttäjän on käytävä läpi kunkin kolmannen osapuolen ylläpitämän tai omistaman sivuston säännöt ja hyväksyttävä ne ennen kyseisen sivuston käyttöä.

Käyttäjä ymmärtää, että Suunto ei voi vaikuttaa kolmannen osapuolen ylläpitämien tai omistamien sivustojen sisältöön eikä täten voi olla vastuussa kyseisten sivustojen tarjoamista palveluista, niiden julkaisemasta tai kyseisissä sivustoissa luotavasta materiaalista. Linkki kolmannen osapuolen sivustoon ei merkitse, että Suunto tukee kyseistä sivustoa tai sen tarjoamia tuotteita tai palveluja.

Käyttäjät voivat myös luoda Palveluun sellaiseen sisältöön osoittavia linkkejä, jota ei muulla tavoin ole lähetetty Palveluun. Käyttäjä hyväksyy, että Suunto ei ole vastuussa kyseisistä linkeistä.

14. Immateriaalioikeudet
Palvelu ja siihen liittyvä ohjelmisto ovat kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaamia, ja tämän ilmoituksen mukaisesti Palvelun ja siihen liittyvän ohjelmiston tekijänoikeudet ovat Suunnon hallussa. Näiden Ehtojen nojalla Suunto pidättää itsellään kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja edut, jotka koskevat Palvelua ja kaikkia Suunnon tuotteita, ohjelmistoja ja muita ominaisuuksia, jotka käyttäjä on saanut käyttöönsä Palvelun kautta.