Suunto Spartan Trainer Wrist HR Потребителско ръководство - 1.10

Sommaire

Маршрути

Можете да използвате вашия Suunto Spartan Trainer Wrist HR, за да навигирате по маршрути. Планирайте маршрута си в Suunto Movescount и го прехвърлете към вашия часовник при следващата синхронизация.

За да навигирате по маршрут:

 1. Натиснете горния десен бутон, за да отворите стартиращата програма.
 2. Превъртете до Navigation (Навигация) и натиснете средния бутон.

  Navigation icon Trainer

 3. Превъртете до Routes (Маршрути) и натиснете средния бутон, за да отворите вашия списък с маршрути.

  Routes list Trainer

 4. Превъртете до маршрута, по който искате да навигирате, и натиснете средния бутон.

 5. Натиснете горния десен бутон, за да започнете навигацията.
 6. Натиснете горния десен бутон отново по всяко време, за да спрете навигацията.

  Route overview Trainer

При по-детайлния изглед можете да намалявате и увеличавате мащаба, като задържите средния бутон натиснат. Регулирайте нивото на приближаване с горния и долния десен бутон.

Route zoom Trainer

Когато сте в екрана за навигация, можете да натиснете долния бутон, за да отворите списък с бутони за бърз достъп. Бутоните за бърз достъп ви дават бърза връзка към навигационни действия, като записване на настоящото ви местоположение.

Всички спортни режими с GPS също имат опция за избор на маршрут. Вижте Навигиране по време на тренировка.

Навигиране спрямо надморска височина

Ако навигирате по маршрут, в който има информация за надморска височина, можете да навигирате и на база изкачване и спускане като използвате изгледа за височинния профил. Докато сте в главния екран за навигация (където можете да виждате маршрута), натиснете средния бутон, за да преминете към изгледа с височинния профил.

Дисплеят с височинния профил показва следната информация:

 • най-горе: текущата ви надморска височина
 • в средата: височинният профил показва настоящата ви позиция
 • най-долу: оставащо изкачване или спускане (натиснете горния ляв бутон, за да смените изгледите)

Altitude navigation Trainer

Ако се отклоните твърде много от маршрута, докато използвате навигацията с надморска височина, часовникът ви ще изпише съобщение Off route (Извън маршрута) на екрана с надморска височина. Ако видите това съобщение, превъртете до дисплея с навигация по маршрут, за да се върнете обратно в правилния път преди да продължите навигацията чрез надморска височина.