Suunto Spartan Trainer Wrist HR Uporabniški priročnik - 1.11

Štoparica

Ura vsebuje štoparico, s katero lahko izvajate osnovne meritve časa. Z zgornjo desno tipko se pomaknite navzgor do ikone štoparice. Izberite s sredinsko tipko.

Ikona štoparice za Trainer

Štoparico zaženete s pritiskom zgornje desne tipke.

Štoparica Spartan Trainer

Štoparico zaustavite s pritiskom zgornje desne tipke. Delovanje štoparice nadaljujete tako, da znova pritisnete zgornjo desno tipko. Štoparico ponastavite tako, da pritisnete spodnjo desno tipko.

Štoparico ponastavite tako, da pritisnete spodnjo desno tipko.

Premor in nadaljevanje štoparice za Trainer

Za izhod iz štoparice pridržite sredinsko tipko.