Suunto Spartan Trainer Wrist HR Gabay ng Gumagamit - 1.10

Mga Ruta

Magagamit mo ang iyong Suunto Spartan Trainer Wrist HR upang mag-navigate ng mga ruta. Planuhin ang iyong ruta sa Suunto Movescount at ilipat ito sa iyong relo sa susunod na pag-sync.

Upang mag-navigate sa isang ruta:

 1. Pindutin ang upper right button upang buksan ang launcher.
 2. Mag-scroll sa Navigation at pindutin ang middle button.

  Trainer ng navigation icon

 3. Mag-scroll papunta sa Routes (Mga Ruta) at pagkatapos ay pindutin ang middle button upang buksan ang iyong listahan ng mga ruta.

  Trainer sa listahan ng mga ruta

 4. Mag-scroll papunta sa ruta na gusto mong i-navigate at pindutin ang gitnang button.

 5. Pindutin ang upper right button upang simulan ang pag-navigate.
 6. Pindutin muli ang upper right button sa anumang oras upang ihinto ang pag-navigate.

  Trainer sa overview ng ruta

Habang nasa detalyadong view, mag-zoom in at out sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa middle button. I-adjust ang antas ng pag-zoom gamit ang upper right at lower right na mga button.

Trainer sa pag-zoom ng ruta

Habang nasa navigation display ka, maaari mong pindutin ang lower button upang buksan ang listahan ng mga shortcut. Ang mga shortcut ay nagbibigay sa iyo ng mabilisang access sa mga pagkilos sa navigation tulad ng pag-save sa kasalukuyan mong lokasyon o pagpili ng iba pang ina-navigate na ruta.

Ang lahat ng sport mode na may GPS ay mayroon ding opsyon para sa pagpili ng ruta. Tingnan ang Pag-navigate habang nag-eehersisyo.

Navigation ng altitude

Kung nagna-navigate ka sa isang rutang may impormasyon sa altitude, maaari ka ring mag-navigate ayon sa pag-akyat at pagbaba gamit ang display ng profile ng altitude. Habang nasa pangunahing display ng navigation (kung saan nakikita mo ang iyong ruta), pindutin ang middle button upang lumipat sa display ng altitude profile.

Ipinapakita sa iyo ng display ng profile ng altitude ang sumusunod na impormasyon:

 • taas: ang kasalukuyan mong altitude
 • gitna: ang altitude profile na nagpapakita sa kasalukuyan mong posisyon
 • ilalim: natitirang pag-akyat o pagbaba (pindutin ang upper left button upang palitan ang mga view)

Trainer ng navigation ng altitude

Kung masyado kang mapapalayo mula sa ruta habang gumagamit ng altitude navigation, magpapakita sa iyo ang iyong relo ng mensaheng Off route (Wala sa ruta) sa display ng altitude profile. Kung makikita mo ang mensaheng ito, mag-scroll papunta sa display ng navigation ng ruta upang bumalik bago magpatuloy sa navigation ng altitude.