Suunto Spartan Ultra Používateľská príručka – 1.9

Ciferníky

V hodinkách Suunto Spartan Ultra si môžete vybrať viacero ciferníkov digitálneho aj analógového typu.

Zmena ciferníka:

  1. Zo spúšťača prejdite na nastavenie Watch face (Ciferník) alebo poklepaním a podržaním prstu na displeji času alebo podržaním stlačeného stredného tlačidla otvorte kontextovú ponuku a potom klepnite na ikonu Customize (Prispôsobiť) alebo stlačte stredné tlačidlo.

InContext menu Spartan

  1. Ťahaním nahor a nadol prechádzajte po zobrazeniach ciferníka a klepnutím vyberte požadovaný typ.
  2. Ťahaním hore a dole prechádzajte po možnostiach farieb a klepnutím vyberte požadovaný typ.

watchface color

Každý ciferník má doplnkové informácie, napríklad dátum alebo duálny čas. Klepnutím na displej môžete prepínať medzi zobrazeniami.