Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro คู่มือการใช้งาน - 1.11

Sommaire

ภาษาและระบบหน่วยวัด

ภาษาและระบบหน่วยวัด

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาและระบบหน่วยวัดได้จากการตั้งค่าในส่วน ทั่วไป (ทั่วไป) » ภาษา (ภาษา)