Suunto Spartan Trainer Wrist HR คู่มือการใช้งาน - 1.10

Sommaire

การจับคู่ POD และเซ็นเซอร์

การจับคู่ POD และเซ็นเซอร์

จับคู่นาฬิกากับ Bluetooth Smart POD และเซ็นเซอร์เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมขณะบัน​​ทึกการออกกำลังกายได้ เช่น พลังงานที่ใช้ในการขี่จักรยาน

Suunto Spartan Trainer Wrist HRรองรับ POD และเซ็นเซอร์ประเภทต่อไปนี้

 • อัตราการเต้นของหัวใจ
 • จักรยาน
 • พาวเวอร์
 • เท้า
หมายเหตุ:

คุณไม่สามารถจับคู่ได้หากเปิดโหมดเครื่องบินอยู่ โปรดปิดโหมดเครื่องบินก่อนการจับคู่ โปรดดู โหมดเครื่องบิน

วิธีจับคู่ POD หรือเซ็นเซอร์

 1. ไปที่การตั้งค่านาฬิกา แล้วเลือก การเชื่อมต่อ (การเชื่อมต่อ)
 2. เลือก จับคู่เซ็นเซอร์ (เซ็นเซอร์ที่จับคู่) เพื่อดูรายชื่อประเภทของเซ็นเซอร์
 3. กดปุ่มขวาล่างเพื่อเลื่อนดูรายการและเลือกประเภทของเซ็นเซอร์ด้วยปุ่มตรงกลาง

  รายชื่อเซ็นเซอร์ในเทรนเนอร์

 4. ทำตามคำแนะนำในนาฬิกาเพื่อให้เสร็จสิ้นการจับคู่ (โปรดดูที่เซ็นเซอร์หรือคู่มือ POD ถ้าจำเป็น) กดปุ่มกลางเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

  เซ็นเซอร์ที่จับคู่ในเทรนเนอร์

หาก POD มีการตั้งค่าที่จำเป็น เช่น ความยาวข้อเหวี่ยงสำหรับ power POD ข้อความจะปรากฏให้คุณป้อนค่าในระหว่างขั้นตอนการจับคู่

เมื่อจับคู่ POD หรือเซ็นเซอร์แล้ว นาฬิกาจะค้นหาทันทีที่คุณเลือกโหมดกีฬาที่ใช้เซ็นเซอร์ประเภทนั้นๆ

คุณสามารถดูรายชื่ออุปกรณ์ทั้งหมดที่จับคู่ในนาฬิกาได้จากการตั้งค่าใน การเชื่อมต่อ (การเชื่อมต่อ) » Paired devices (เซ็นเซอร์ที่จับคู่)

คุณสามารถลบ (เลิกจับคู่) อุปกรณ์นั้นจากรายการนี้ได้ ถ้าต้องการ เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการลบ แล้วแตะ ลืม (ลืม)

การปรับเทียบ foot POD

หากคุณจับคู่กับ foot POD นาฬิกาของคุณจะปรับเทียบ POD โดยใช้ GPS อัตโนมัติ

เมื่อปรับเทียบครั้งแรก คุณควรจะเลือกโหมดกีฬาที่ใช้งาน foot POD และตั้งค่าความแม่นยำของ GPS ไปที่ ดีที่สุด (ดีที่สุด) เริ่มต้นการบันทึกและวิ่งในจังหวะคงที่บนพื้นผิวแนวระนาบ ถ้าเป็นไปได้อย่างน้อย 15 นาที

วิ่งที่ความเร็วเฉลี่ยปกติของคุณตอนเริ่มการปรับเทียบ แล้วหยุดการบันทึกการออกกำลังกาย ครั้งต่อไปที่คุณใช้งาน POD การปรับเทียบจะพร้อม

นาฬิกาของคุณจะปรับเทียบ foot POD อีกครั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่ความเร็ว GPS สามารถใช้ได้

การปรับเทียบ POD ไฟฟ้า

ในส่วน POD ไฟฟ้า (มิเตอร์วัดกำลัง) คุณต้องเริ่มการปรับเทียบจากตัวเลือกโหมดกีฬาในนาฬิกา

วิธีปรับเทียบ POD ไฟฟ้า

 1. จับคู่ POD ไฟฟ้ากับนาฬิกา หากยังไม่ได้จับคู่ไว้
 2. เลือกโหมดกีฬาที่ใช้ POD ไฟฟ้า แล้วเปิดตัวเลือกโหมด
 3. เลือก ปรับเทียบ power POD (ปรับเทียบ POD ไฟฟ้า) และทำวิธีการในนาฬิกา

เมื่อปรับเทียบแล้ว คุณสามารถตรวจสอบวันที่ปรับเทียบครั้งล่าสุดจากตัวเลือกได้ทุกครั้งที่ใช้โหมดกีฬา คุณควรปรับเทียบ POD ไฟฟ้าเป็นระยะ