Suunto Spartan Trainer Wrist HR คู่มือการใช้งาน - 1.12

Sommaire

การติดตามกิจกรรม

นาฬิกาจะติดตามระดับกิจกรรมโดยรวมที่ทำตลอดทั้งวัน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญ ไม่ว่าจะแค่ต้องการให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์หรือกำลังฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นก็ตาม การทำร่างกายให้กระฉับกระเฉงและออกกำลังกายเป็นเรื่องดี แต่คุณต้องจัดวันพักผ่อนที่เหมาะสมโดยทำกิจกรรมเบา ๆ เมื่อฝึกซ้อมอย่างหนัก

ตัวนับกิจกรรมจะรีเซ็ตทุก ๆ วันเวลาเที่ยงคืน นาฬิกาจะสรุปกิจกรรมของคุณเมื่อจบสัปดาห์

กดปุ่มขวาล่างจากหน้าปัดนาฬิกาเพื่อดูจำนวนก้าวทั้งหมดในวันนั้น

การติดตามจำนวนก้าว Spartan Trainer

นาฬิกาจะนับจำนวนก้าวโดยใช้มิเตอร์วัดความเร็ว การนับจำนวนก้าวจะสะสมต่อไปเรื่อย ๆ ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันในขณะบันทึกช่วงการออกกำลังกายและกิจกรรมอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม นาฬิกาจะไม่นับก้าวในการเล่นกีฬาบางประเภท เช่น ว่ายน้ำและปั่นจักรยาน

นอกจากจำนวนก้าวแล้ว คุณยังแตะหน้าจอเพื่อดูปริมาณแคลอรีโดยประมาณของแต่ละวันได้

การติดตามปริมาณแคลอรี Spartan Trainer

ตัวเลขขนาดใหญ่กลางหน้าจอคือ จำนวนแคลอรีที่เผาผลาญไปแล้วโดยประมาณ คุณจะเห็นปริมาณแคลอรีทั้งหมดที่เผาผลาญไปแล้วด้านล่าง ยอดรวมจะรวมทั้งแคลอรีจากการออกกำลังกายและและอัตราการเผาผลาญพื้นฐานของคุณ (โปรดดูข้อมูลด้านล่าง)

วงแหวนในหน้าจอทั้งสองชี้ให้เห็นว่าคุณใกล้ถึงเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละวันมากน้อยแค่ไหน เป้าหมายเหล่านี้ปรับให้เข้ากับการตั้งค่าส่วนตัวได้ (โปรดดูข้อมูลด้านล่าง)

นอกจากนี้คุณยังติดตามกิจกรรมในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาได้โดยกดปุ่มซ้ายล่าง กดปุ่มกลางเพื่อสลับดูจำนวนก้าวและปริมาณแคลอรี

การติดตามจำนวนก้าวใน 7 วัน

เป้าหมายกิจกรรม

คุณสามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายประจำวันได้ทั้งจำนวนก้าวและปริมาณแคลอรี ขณะอยู่ในหน้าจอกิจกรรม ให้กดปุ่มกลางค้างไว้เพื่อเปิดการตั้งค่าเป้าหมายกิจกรรม

Daily HR setting Trainer

ในขณะตั้งจำนวนก้าวเป้าหมาย คุณสามารถกำหนดจำนวนก้าวทั้งหมดที่จะเดินในแต่ละวันได้

แคลอรี่ทั้งหมดที่คุณเผาผลาญต่อวันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยสองอย่าง ได้แก่ อัตราการเผาผลาญพื้นฐาน (BMR) และกิจกรรมทางกาย

Activity Goals calories Trainer

ค่า BMR คือปริมาณแคลอรีที่ร่างกายเผาผลาญในขณะที่กำลังพัก ซึ่งเป็นปริมาณแคลอรีที่ร่างกายต้องใช้เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นและทำงานบางอย่างได้ เช่น กะพริบตาหรือทำให้หัวใจเต้น ปริมาณแคลอรีนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะส่วนตัวของคุณ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุและเพศ

เมื่อตั้งปริมาณแคลอรีเป้าหมายแล้ว คุณต้องกำหนดปริมาณแคลอรีที่ต้องการเผาผลาญ นอกเหนือจากค่า BMR หรือที่เรียกว่าแคลอรีจากกิจกรรมทางร่างกาย วงแหวนในหน้าจอแสดงความคืบหน้าในการทำกิจกรรม โดยขึ้นอยู่กับปริมาณแคลอที่เผาผลาญในระหว่างวันเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

การแสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจแบบทันที (Instant HR)

การแสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจแบบทันทีจะแสดงอัตราการเต้นของหัวใจในภาพรวม หน้าจอจะแสดงกราฟอัตราการเต้นของหัวใจของคุณในช่วง 10 นาที พร้อมอัตราการเผาผลาญแคลอรีรายชั่วโมงโดยประมาณและอัตราการเต้นของหัวใจในปัจจุบันของคุณ

อัตราการเต้นของหัวใจแบบทันทีของเทรนเนอร์

วิธีดูอัตราการเต้นของหัวใจแบบทันที

  1. กดปุ่มขวาล่างจากมุมมองหน้าปัดเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอการติดตามกิจกรรม
  2. กดปุ่มตรงกลางเพื่อเข้าสู่หน้าจออัตราการเต้นของหัวใจแบบทันที
  3. กดปุ่มด้านบนเพื่อออกจากหน้าจอและกลับไปยังมุมมองหน้าปัด

HR ประจำวัน

การวัดอัตราการเต้นของหัวใจประจำวันแสดงอัตราการเต้นของหัวใจในรอบ 12 ชั่วโมง ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่บ่งบอกการฟื้นฟูของคุณหลังจากออกกำลังกายอย่างหนัก เป็นต้น

หน้าจอจะแสดงกราฟอัตราการเต้นของหัวใจในช่วงเวลา 12 ชั่วโมง ซึ่งพล็อตจากอัตราการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยตามช่วงเวลา 24 นาที นอกจากนี้ คุณจะเห็นอัตราการเผาผลาญแคลอรีรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยและอัตราการเต้นของหัวใจต่ำสุดในช่วง 12 ชั่วโมง

อัตราการเต้นของหัวใจต่ำสุดในช่วง 12 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นตัวบ่งชี้การฟื้นตัวที่ดี ถ้าอัตรานี้สูงกว่าปกติ คุณอาจยังฟื้นตัวจากการออกกำลังกายครั้งล่าสุดได้ไม่เต็มที่

อัตราการเต้นของหัวใจประจำวันในเทรนเนอร์

หากคุณบันทึกการออกกำลังกาย ค่าอัตราการเต้นของหัวใจในแต่ละวันจะสะท้อนถึงอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้นและการเผาผลาญแคลอรีจากการออกกำลังกายของคุณ โปรดทราบว่ากราฟและอัตราการเผาผลาญพลังงานมาจากค่าเฉลี่ย ถ้าอัตราการเต้นของหัวใจของคุณอยู่ที่ 200 ครั้งต่อนาทีในขณะออกกำลังกาย กราฟจะไม่แสดงค่าสูงสุด แต่แสดงค่าเฉลี่ยจาก 24 นาทีเมื่ออัตราการเต้นของหัวใจแตะระดับสูงสุด

คุณต้องเปิดคุณลักษณะอัตราการเต้นของหัวใจประจำวันก่อน จึงจะเห็นหน้าจออัตราการเต้นของหัวใจประจำวันได้ คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณลักษณะนี้ได้จากการตั้งค่าในส่วน กิจกรรม (กิจกรรม) หากเปิดหน้าจอการติดตามกิจกรรมอยู่ คุณยังเข้าสู่การตั้งค่ากิจกรรมได้โดยกดปุ่มกลางค้างไว้

หลังจากเปิดคุณลักษณะอัตราการเต้นของหัวใจประจำวันแล้ว นาฬิกาจะเปิดเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคอลเป็นประจำเพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ ซึ่งจะเพิ่มการใช้แบตเตอรี่เล็กน้อย

การตั้งค่าอัตราการเต้นของหัวใจประจำวันในเทรนเนอร์

เมื่อเปิดคุณลักษณะนี้แล้ว นาฬิกาจะใช้เวลา 24 นาทีก่อนจะแสดงข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจประจำวัน

วิธีดูอัตราการเต้นของหัวใจประจำวัน

  1. กดปุ่มขวาล่างจากมุมมองหน้าปัดเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอการติดตามกิจกรรม
  2. กดปุ่มตรงกลางเพื่อเข้าสู่หน้าจออัตราการเต้นของหัวใจแบบทันที จากนั้นกดปุ่มกลางอีกครั้งเพื่อสลับไปยังหน้าจออัตราการเต้นของหัวใจประจำวัน
  3. กดปุ่มขวาบนเพื่อออกจากหน้าจอและกลับไปยังมุมมองหน้าปัด
หมายเหตุ:

หลังจากไม่ได้ใช้นาฬิกามาระยะหนึ่ง เช่น หากไม่ได้สวมนาฬิกาไว้หรือขณะนอนหลับสนิท นาฬิกาจะเข้าสู่โหมดพักการทำงานและปิดเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคัล หากต้องการติดตามอัตราการเต้นของหัวใจในช่วงกลางคืน ให้เปิดโหมดห้ามรบกวน (โปรดดู โหมดห้ามรบกวน)