Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Потребителско ръководство - 1.12

Sommaire

Информация за устройството

Информация за устройството

Можете да прочете подробна информация за софтуера и хардуера на вашия часовник от настройките в General (Общи) » About (Относно).